Publicerat 13 maj, 2020

Så får du täta kanaler

En godkänd OVK behöver inte betyda att du har täta ventilationskanaler. Men med rätt kunskap och information är det lätt att ställa rätt krav på kontrollanten.

Vid installation av nya ventilationsanläggningar finns krav på täta kanaler. Kraven ur energisynpunkt mäts bland annat i olika VAS-klasser – ett mått på ventilationssystemets transporteffektivitet – som visar på hur effektivt fläktarnas el används för att transportera luften. Detta ska bland annat förhindra installationer av mindre och billigare aggregat som pressas till max, vilket kräver mer energi.

– I nya hus är otäta kanaler ganska ovanligt. Men det händer så klart. Om jag till exempel vet att ett aggregat tar 500 liter, men vid ett stickprov i en lägenhet eller en lokal märker att jag bara får ihop 300 liter, då måste de andra 200 literna ta vägen någonstans. Då kan det vara ett hål i en kanal som orsakar ett läckage, och då får byggnaden en anmärkning, säger Kurt Ingeberg, OVK-kontrollant samt styrelseledamot på branschorganisationen Funktionskontrollanterna i Sverige (Funkis).

[ Annons ]

I äldre hus med murade självdragskanaler och byggkanaler är problemet större. Där drogs ventilationskanalerna ofta i själva byggstommen. Enligt Kurt Ingeberg förekommer den här typen av kanaler fortfarande väldigt ofta i gamla hus.

– Det är rätt vanligt faktiskt, och de är väldigt ofta otäta, helt klart. Där kan till exempel väggen mellan två kanaler sakna en tegelsten, och då uppstår ett läckage, säger han.

En kanaltätning kan bli ordentligt dyr eller en relativt billig historia. Allt beror på förutsättningarna. Att installera ett frånluftsystem på ett självdragssystem sparar visserligen mängder av energi, men är kanske inte ekonomiskt försvarbart om man endast ämnar uppdatera ventilationen ur ett energiperspektiv.

– Om man däremot har ett bristfälligt system överlag, så är det en bra idé att slå två flugor i en smäll, säger Kurt Ingeberg.

Att bara täta en murad kanal i ett i övrigt fungerande självdragssystem behöver inte vara något större ingrepp. Idag finns många simpla ingrepp som inte behöver kosta skjortan.

– Man kan till exempel enkelt sänka ner en ballong i kanalen och sedan hälla ner betong. När man drar upp ballongen igen så smetar den ut betongen mot kanalväggarna, och då blir kanalen tät. Men det funkar inte om det är stora hål, som stenar som saknas i den murade kanalen. Då måste man gå ner och mura igen hålet.

Men hur vet man då om kanalerna är täta och inte en energibov?

– Normalt sett ska OVK-kontrollanten, förutom att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska, även ge förslag på lämpliga energiåtgärder i byggnaden. Men det är inte alltid detta görs. Vi är alla människor, och en del tar lite lättare på sitt arbete, medan andra är mer seriösa. Vi ska undersöka möjligheten till energibesparingar. Man kan filma kanalerna och ser till att det inte finns några fågelbon i kanalerna och att de är täta, säger Kurt Ingeberg.

För en fastighetsägare eller brf-styrelse med begränsade kunskaper om ventilation kan det vara svårt att veta vilka krav man ska ställa på OVK-kontrollanten. Enligt Kurt Ingeberg är det en god idé att ta hjälp av en kunnig person.

– Om man själv saknar möjlighet eller tillräcklig kunskap att sätta sig in i ämnet kan man ta hjälp av sin förvaltare för att veta vilka energirelaterade krav man kan ställa under en OVK-kontroll. De ska kunna den här typen av frågor, säger han.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]