[ Annons ]

Rebaz Wahab, ansvarig för KPMG:s fastighetstaxeringsgrupp
Publicerat 23 juni, 2022

Så får du koll på det nya taxeringsvärdet

Många fastighetsägare har nyligen fått nya fastighetstaxeringbeslut. Här delar Rebaz Wahab ansvarig för KPMG:s fastighetstaxeringsgrupp med sig av goda råd kring hur man bör agera.

Nu börjar fastighetstaxeringbeslut för de hyreshusfastigheter som blev föremål för fastighetstaxering under detta år dimpa ner hos de som är anslutna till en digital brevlåda. Har man bara analog brevlåda får man beslutet runt den 30 juni. I samband med detta är det viktigt att kontrollera att det taxeringsvärde som ska ligga till grund för uttag av fastighetsskatt är korrekt. Rebaz Wahab ansvarig för KPMG:s fastighetstaxeringsgrupp berättar att det är beroende av två omständigheter.

– Den första är om fastighetsägaren aktivt arbetat med fastighetstaxeringen.  Det vill säga lämnat adekvat underlag för taxeringen. Det andra är om Skatteverket har gjort en korrekt värderings- och juridiskteknisk bedömning.

[ Annons ]

Rebaz Wahab menar att det finns all anledning för fastighetsägare att se över underlaget för fastighetstaxeringen då fastighetsskatten utgör en betydande kostnadspost hos fastighetsägaren.

– Antingen aktualiseras skatten som en direkt kostnad hos fastighetsägaren. Eller så påverkar den lönsamheten genom att den indirekt sänker driftnettot. Det är inte ovanligt att tillägget för fastighetsskatt överstiger 1 000 kr/kvm på sina håll, säger Rebaz Wahab.

Han konstaterar hur han och hans kollegor noterat att flertalet taxeringsbeslut behöver omprövas.

– Det är vanligt förekommande att fastighetsägare inte har presenterat komplett och adekvat värderingstekniskt underlag och missat att påtala de omständigheter som talar för att taxeringsvärdet ska korrigeras. Skatteverket har i dessa fall inte haft möjlighet att fastställa ett korrekt taxeringsvärde. I dessa fall åsätts ett schablonmässigt taxeringsvärde som är felaktigt och i regel det högsta tänkbara värdet, konstaterar Rebaz Wahab.

På KPMG har man även noterat fall där Skatteverket i vissa fall schablonmässigt anger att taxeringsvärdet inte ska justeras.

– Vid vår initiala analys av de beslut vi har utvärderat har vi noterat en något mer fiskal handläggning. Skatteverket har exempelvis i vissa fall avslagit begäran om justering för eftersatt underhåll, renoveringskostnader etc. Detta trots att det finns flertalet avgöranden från domstolar där justering har gjorts för sådana omständigheter, säger Rebaz Wahab.

Han rekommenderar därför fastighetsägare att genomföra en komplett genomgång. Taxeringsvärdet ska enligt lag justeras om det finns omständigheter som påverkar marknadsvärdet om dessa omständigheter inte särskilt har beaktats vid fastighetstaxeringen.

– För att återkoppla till exemplet ovan kan det konstateras att det är en självklarhet att en potentiell köpare värderar fastigheter med och utan renoveringsbehov till helt olika pris. I och med detta är renoveringsbehov ett typexempel på att frågan om justering bör aktualiseras om renoveringsbehovet inte är beaktat på annat sätt vid taxeringen, säger Rebaz Wahab.

Rebaz Wahab skickar med ett par tips på vägen. Det handlar om hur det för vissa typer av fastigheter är relativt vanligt med felaktiga taxeringsvärden:

• Fastigheter som är bebyggd med annan typ av byggnad än kontorshus, exempelvis lager, parkeringshus, och hotell.
• Byggnader som nyttjas av fastighetsägaren eller närstående till denne
• Byggnader som har blivit föremål för renoveringar
• Byggnader med renoveringsbehov.
• Byggnader som är uthyrda till hyresgäster som bedriver omomsade verksamheter
• Byggnader med konstruktionsfel eller byggskador m.m.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]