[ Annons ]

Enter golvsskärm från Akustikmiljö.
Publicerat 24 april, 2013

Så får du enkelt bort bullret

Det är inte alltid som en omfattande ombyggnation är nödvändig för att få bättre ljudmiljö i lokalerna. Här kommer några enkla tips att tänka på, och produkter som kan hjälpa en bit på väg mot ett lugnare kontor.

1. Se över fläkten

[ Annons ]

Många som suttit kvar sent har upplevt den befriande tystnaden när fläktarna stängs av. Man har under dagen inte märkt dem, men ändå kan det konstanta suset trötta ut oss. Samtidigt vill man ofta ha en viss nivå på mellanfrekvenserna eftersom det maskerar störande prat och annat. Lågfrekventa toner fyller ingen ”maskerande” funktion, då kan fläktarna behöva justeras.

2. Möblera om
Entréns, fikarummets och kopiatorns placering hör till det som påverkar hur vi rör oss i rummet. De som har störst behov av tystnad och ro bör placeras långt bort från gångstråken. Men se upp för hörnen som är knepiga ur ljudsynpunkt. Arbetsplatserna bör placeras minst 1,5 meter från närmaste ljudreflekterande vägg.

3. Uppåt väggarna
Om det inte funkar med ett undertak kan absorbenter på väggarna vara ett alternativ. Det finns absorbenter i form av dekorativ konst. De ska sitta i öronhöjd. Att hänga upp textilier är ett annat alternativ. Här är det tyngden som avgör. Testa genom att blåsa genom tyget, man ska känna ett visst motstånd. Kan man inte blåsa igenom, eller att man inte känner något motstånd alls, så absorberar textilen något ljud.

4. Skärma av
Ljudabsorberande skärmar vid skrivborden tar effektivt bort direktljudet. Men för höga skärmar, där man inte ser grannarna, kan leda till att man istället omedvetet tvingas skärpa hörseln för att förstå vad som sker på andra sidan. Skärmarna bör vara ljudklassade och monterade så att de följer med skivan på en höj- och sänkbart bord.

5. Mjuka mattor
Rent ljudmässigt är heltäcknings-matta bästa alternativet. Men det kan finnas andra skäl att undvika det. Satsa istället på mattor i gångstråken, som vägen bort till kaffeautomaten.

6. Bullrande apparater
Även om man väljer kontors-maskiner som ska vara tysta så kommer det att låta när de fått några år på nacken. Skärma av eller ställ dem istället i ett eget rum.

7. Häng upp datorn
Om en stationär dator ställs på golvet kan brummet fortplantas.

8. Ljudlöst på telefonen
Visst är det kul med Sean Banan som ringsignal. En gång! Det räcker med vibrationssignal och glöm inte att ta med telefonen när du går iväg.

9. Undertak
Om det är möjligt att installera ett undertak kan det ta död på mycket ljud och oväsen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]