Även om själva monteringen av balkonger kan gå snabbt tar ofta ett balkongprojekt över ett år från idéstadie till slutbesiktning. Foto: Shutterstock
Publicerat 2 maj, 2021

Så bygger du nya balkonger i din brf

Att bygga balkonger i bostadsrättsföreningar är sällan krångligt rent tekniskt. Men för att få balkongprojekt att lyfta krävs att bra information till alla boende och att rätt beslut tas längs vägen. Här får du bästa tipsen inför ditt balkongbygge i din brf.  

Balkongbyggen är ofta ganska snåriga och kan leda till heta känslor hos de boende.  Därför är det viktigt att ta god tid på sig, fatta beslut på rätt sätt och informera alla boende löpande. Det är viktigt att föreningen avtalar med bostadsrättshavarna om hur de ska betala sin del av kostnaden både för bygget och underhåll. Även om själva monteringen kan gå snabbt tar ofta ett balkongprojekt över ett år från idéstadie till slutbesiktning. Här är 10 tips och råd vid balkongbyggen:

1. Undersök intresset för att bygga balkong 

När idén om balkonger kommit upp kan det vara lämpligt att skapa en ”balkonggrupp” som får i uppgift att undersöka om intresse finns bland de boende.  

Om det finns ett intresse kan styrelsen kalla till föreningsstämma, där den får i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga balkonger, till exempel genom att anlita tekniker för att reda ut förutsättningarna i fastigheten. Kommunen kan också kontaktas för att få en bild av möjligheten att få bygglov. Finns en balkonggrupp kan dock denna utreda förutsättningarna för balkongbygge utan beslut på föreningsstämma.  

2. Ha inte för bråttom – och informera alla  

Ett balkongprojekt måste få ta tid. Det är viktigt att alla boende får tid att fundera på hur de vill ha det. Alla boende bör informeras redan från idéstadiet och under hela balkongprocessen. Att plötsligt få kännedom om att ett bygglov beviljats skapar lätt osämja och upprörda känslor.  

3. Ta hänsyn till alla boende 

Det är viktigt att ta hänsyn till alla boende i föreningen. De som inte kan få balkong ska till exempel inte drabbas ekonomiskt och man bör jobba för att så många som möjligt ska bli nöjda med lösningen. Tänk på att bygget av nya balkonger på en byggnad kan medföra en olägenhet för grannar, som till exempel ökad insyn eller mörkare lägenheter.   

4. Beslut måste fattas av föreningsstämman

Om det finns förutsättningar för att bygga balkonger är det dags för ett beslut på föreningsstämman. Om någon som är berörd av bygget inte ger sitt godkännande krävs att två tredjedelar röstar för ett balkongbyggande. I det här fallet är man berörd om lägenheten man bor i påverkas negativt av balkongbygget, till exempel genom att det blir sämre ljusinsläpp eller mer insyn.  Även hyresnämnden måste godkänna beslutet. Hyresnämndens beslut kan överklagas till hovrätten.  

5. Fatta hållbara beslut på stämman 

Det är ingen vits att låta medlemmarna diskutera utformningen av balkongerna på stämman – sådana beslut tas ändå senare i processen. Det viktiga är att ta beslut om att föreningen tillåter att det byggs balkonger på fastigheten. Här gör man bäst i att undvika vaga formuleringar i stämmobeslutet om att föreningen ska gå vidare med balkongprojektet. 

6. Fördela kostnaderna rätt redan från början 

Bostadsrättsföreningen bör ingå ett balkongavtal med de bostadsrättshavare som ska ha balkong. Här bör det regleras bland annat hur respektive bostadsrättshavare ska betala för sin del av byggandet.  Ett tips är att redan tidigt i processen fördela kostnaderna så att endast de som intresserade av balkonger får betala för projektet. Det kan göras genom att ta in en riskpeng på några tusen kronor, som täcker kostnaderna för att till exempel ta fram bygglovshandlingar.   

7. Ta hjälp av balkongentreprenör  

Många föreningar väljer att ta hjälp av en balkongentreprenör, som kan förmedla kontakt med konsulter och arkitekter. Dessa kan ta fram de tekniska handlingar som krävs vid en bygglovsansökan.  Vid bygglovsansökan fungerar ofta entreprenören som fastighetsägarens ombud gentemot kommunen.   

8. Slutgiltig utformning först när bygglov beviljats  

Bygglovet för balkonger är till både för att ta hänsyn till stadsbilden och fastighetens arkitektur – och för att nya balkonger inte ska innebära olägenheter för grannar genom exempelvis insyn i lägenheten eller sämre ljusinsläpp.  

Det är först när bygglovet är beviljat som slutgiltig utformning av balkongen kan slås fast. Det som avgör balkongens utförande är i slutändan en kombination av vad bygglovet tillåter, husets förutsättningar och fastighetsägarens önskemål. 

9. Anlita entreprenör, kontrollansvarig och besiktningsföretag 

När både stämmobeslut och bygglovet är på plats är det dags att hitta en entreprenör som kan utföra jobbet och teckna ett entreprenadkontrakt med entreprenören. Föreningen behöver också anlita en kontrollansvarig och ett besiktningsföretag. Föreningen kan vara byggherre och beställare genom hela balkongentreprenaden. Det kan också vara en bra idé att anlita en konsult. Men undersök noga så att konsulten är opartisk och inte har några intressen i exempelvis en balkongentreprenör.

10. Viktigt att upprätta avtal mellan fastighetsägare och balkongbyggare 

Att bygga en balkong kostar från hundra tusen kronor och uppåt. Bostadsrättsföreningen är juridiskt ansvarig för genomförandet, men kostnaderna kan fördelas mellan privata fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen och de enskilda balkongbyggarna genom att upprätta ett avtal.  På samma sätt bör kostnader för framtida underhåll fördelas, till exempel genom att göra ett balkongtillägg på årsavgiften. Föreningen kan också starta en balkongfond. Det kan krävas en ändring av stadgarna för att göra detta. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]