Publicerat 26 oktober, 2016

Så blir nya Sickla

Det nya området Sickla Plania i Nacka kommun kommer att inrymma 2100 nya bostäder, handels- och kontorsfastigheter samt utökade skolverksamheter. Projektet beräknas svar färdigställt under 2030.

Sickla Plania i Nacka stad utvecklas nu till en mer sammanhållen och tät stad med levande miljöer. Den nya tunnelbanan kommer att bidra till att det blir en stadsdel som är enkel att komma till och lätt att röra sig i.

[ Annons ]

– Programmet visar hur området kan se ut år 2030 med 2100 nya bostäder, skolor, parker och lekplatser. Dagens vägar byggs om till gator med plats för planteringar, cyklar, gående och uteserveringar. Tunnelbaneentréer finns i Sickla köpkvarter och vid Värmdövägen/Alphyddevägen, säger Jenny Nagenius, projektledare i Nacka kommun.

I programmet ingår också en upphöjning av Saltsjöbanan, som kommer att gå på en bro längs Sickla köpkvarter. Genom att ta bort den barriär som banan är i dag skapas förutsättning för mer attraktiva livsmiljöer. Det ger också bättre utrymme för kontor och butiker och därmed en mer levande stadsdel.

I de nya bostadskvarteren kommer gröna platser med flera funktioner att skapas. Här kan gamla träd, nya fruktträd, vattendammar, gröna väggar och gröna tak finnas. De som bor här har en plats för umgänge och lek samtidigt som man tar hand om dagvatten på ett bra sätt och bidrar till biologisk mångfald.

84da0e53f4598a81_org

Snabbfakta:

2100 nya bostäder

18 000 kvm handel/kontor

28 avdelningar förskola

Utökade skolverksamheter

Nya torg och parker

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]