[ Annons ]

Bild: Hemsö.
Publicerat 1 mars, 2021

Så blir nya Novum

Hemsö moderniserar fastigheten Novum i Huddinge. Det handlar om en om- och tillbyggnation samt byte av tekniska system. Dessutom skapar man ettt mittskepp som ökar den uthyrningsbara ytan med cirka 10 000 kvadratmeter.

Mittskeppet blir Nya Novum och byggs i en stomme av trä. Byggnaden kompletteras med nya moderna kontors- och verksamhetsytor och hela fastigheten uppgraderas med moderna och hållbara system, som ska ge ökad driftsäkerhet. Hemsö genomför även en rad energieffektiviserande åtgärder som minskar fastighetens energibehov och koldioxidutsläpp. 

Trä står även i fokus invändigt, tillsammans med såväl grönska som betong. På taket planerar man att installera solceller.

[ Annons ]

Målet är att förstärka Novum som en mötesplats för vård, näringsliv, forskning och utbildning. Hela projektet beräknas vara klart under sista kvartalet 2024.

? Vi vill göra en offensiv upprustning som verkligen tillför något nytt till Flemingsberg. Hela projektet syftar till att öka attraktiviteten i fastigheten och att skapa en modern fastighet med driftsäkra system. Vi arbetar aktivt med klimatfrågan och har högt ställda mål, att bygga i trä är koldioxidsmart eftersom själva konstruktionen binder koldioxid. Dessutom har byggtekniken utvecklats kraftfullt för nya träkonstruktioner vilket gör det till ett bra val, säger Anders Lövefors, projektutvecklare Hemsö.

Hemsö förvärvade fastigheten Medicinaren 19, även kallad Novum, under 2014. Fastigheten är belägen i Flemingsberg i ett kluster med fokus på universitetssjukvård, högre utbildning och forskning. Hemsö äger även fastigheterna Medicinaren 23 (NEO) och Medicinaren 25 (Technology and Health (TAH)) med Region Stockholm, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Röda Korsets Högskola och Huddinge kommun som största hyresgäster. Hemsös innehav i Flemingsberg kommer efter tillbyggnationen att omfatta 87 000 kvm uthyrningsbar yta.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]