[ Annons ]

Den nya Centralstaden, sett från söder. Bild: Foster + Partners och Marge Arkitekter.
Publicerat 18 januari, 2022

Så blir nya Centralstaden

En helt ny stadsdel med fokus på hållbart resande och fotgängare i stället för biltrafik. Det är planen för nya Centralstaden, som Jernhusen utvecklar vid Stockholms central.

Bakgrunden till projektet Centralstaden finns i Trafikverkets prognoser om en 50-procentig ökning av tågresandet till 2045. Dagens tågplattformar är för korta för att kunna hantera det framtida resandet och behöver därför förlängas och byggas ut. Under tisdagen presenterades det vinnande förslaget, som är framtaget av Londonbaserade Foster + Partners och amerikanska Thornton Tomasetti, tillsammans med svenska Marge Arkitekter, Land Arkitektur, Ramboll, Wenanders och TAM Group. 

Det är ett minst sagt ambitiöst projekt. Faktum är att Centralstaden är ett av de största stadsutvecklingsprojekteten i Stockholm de senaste 100 åren. Det är lätt att förstå varför när Jernhusen presenterade projektets visionsbilder.

[ Annons ]

Området runt centralstationen och Cityterminalen byggs ut i fyra olika nivåer. 

Längst ned byggs en ny resenärstunnel som sammanlänkar de olika resealternativen, som bussar, tunnelbana och Arlanda express. Ovanför förlängs plattformarna för att öka tågkapaciteten. Hela spårområdet överdäckas och skapar därmed möjlighet att anlägga en helt ny stadsdel i nivå med Klarabergsgatan. Totalt rör det sig om en yta stor som fem fotbollsplaner.

– Det handlar om tre saker. Att möta framtidens hållbara resande, förbättra resenärsupplevelsen och skapa en bättre, tryggare och mer levande stadsmiljö. Och naturligtvis också om att stärka Stockholm, regionen och landets konkurrenskraft, säger Daniel Markström, regionchef projektutveckling på Jernhusen. 

Bron över Vasagatan smalnas av och ger plats åt en förlängning av den norra delen av Centralstationens entréhall. Därmed försvinner biltrafiken på bron, till förmån för kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Bild: Foster + Partners och Marge Arkitekter/Jernhusen.

På andra sidan bron, där den norra ingången till centralstationen och Cityterminalens övre entré finns i dag, skapas Klarabergs Torg, vars form ska spegla den södra fasaden på World Trade Center. Klarabergsgatan smalnas av även i väster och där skapas ett solhörn med bra förutsättningar för uteserveringar.

Strax väster om det kommer de nya kvarteren att byggas ovanpå spårområdet. De byggs med utgångspunkt i den befintliga stadens uttryck, skala och färgspråk. Genom att optimera materialval och återbruka och återvinna ska koldioxidavtrycket minskas. Målet är att skapa en dynamisk plats med blandade funktioner och ett levande gaturum, med handel, restauranger och caféer i gatuplan, med kontor och 100 bostäder ovanpå. Tanken är även att få in så mycket grönt som möjligt i de nya kvarteren. 

– Det ska vara så blandat som möjligt. Men det finns också en hållbarhetsaspekt, att så många som möjligt ska bo och arbeta så nära kollektivt resande som möjligt. Vi vill också dra nytta av de enorma flöde av människor som finns i området och erbjuda dem en trygg plats med ett stort utbud av service och restauranger, säger Anna Bergström, projektutvecklare på Jernhusen.

Klarabergs torg. Bild Foster + Partners och Marge Arkitekter/Jernhusen.

Projektet genomförs i tre etapper och den första påbörjas så snart en lagakraftvunnen detaljplan, med byggstart inom fyra fem år. 

– Vi börjar med överdäckningen och de första kvarteren närmast Klarabergsviaduktens norra sida. Parallellt med det utvecklar vi de gatustråk som hänger ihop med den bebyggelsen, säger Anna Bergström.

Anna Bergström. Foto: Erik Cronberg.

Hon tro att det kommer att ta minst 15 år innan projektet börjar närma sig ett färdigställande.

– Jag kommer definitivt vara pensionär i alla fall. Vi brukar prata om det internt, att vi kommer gå runt med våra rollatorer i kvarteren. Men vi sa till varandra i morse att vi ska njuta den här dagen. Vi har jobbat så länge med det här och drar ut på tiden eftersom många frågor är väldigt tröga. Men nu har vi kommit hit i alla fall, säger Anna Bergström.  

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]