Foto: Brommastaden.
Publicerat 31 mars, 2020

Så blir Brommastaden

Utvecklingsområdet kring Bromma flygplats är ett av Stockholms största Nu har fastighetsägarna i området genom sitt byggherreforum enats om en gemensam utvecklingsvision för området.

Arbetet med projektet går under namnet Brommastaden och förutom fastighetsägarna har även Stockholm Stad, genom S:t Erik Markutveckling, Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret, varit med i dialogen. Samarbetet inleddes för ett år sedan och yftet var att gemensamt titta på helheten och skapa en övergripande utvecklingsplan som hänger ihop.

[ Annons ]

Området runt Bromma flygplats, Ulvsunda industriområde, Bromma Blocks, kvarteren kring Pripps gamla bryggerier och delar av Riksby ska utvecklas till en levande och attraktiv stadsdel med en stark identitet, där synergier ska skapas mellan områdena.

Tanken är att man ska se till helheten och att Brommastaden blir en stadsdel där arbetsplatser, handel och kommunikation är en lika naturlig del som bostäder när staden byggs från grunden.

– Vi är många fastighetsägare och många intressen som ska tillvaratas. Tack vare detta forum har vi nu även en gemensam vision om området och en bra plattform för att diskutera hur vi bäst utvecklar ett av Stockholms bästa lägen. Vi ser gärna att fler fastighetsägare kring dessa områden ansluter sig till Brommastaden, säger Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm, NCC Property Development.

Inom Brommastaden pågår arbete med flera stora detaljplaner. Totalt ska drygt 3 000 bostäder och 13 000 arbetsplatser utvecklas de närmaste 5 åren. Redan nästa år öppnar den nya Kistagrenen för Tvärbanan, vilket ökar tillgängligheten för hela området och ett stort antal detaljplaner är pågående med unikt läge vid vattnet med rätt förutsättningar för att skapa levande platser och vackra promenadstråk.

– Det område som nu definieras som Brommastaden har stor potential och här finns omfattande värden att fortsätta vårda och utveckla. När vi aktörer i området nu för första gången enats om en gemensam vision skapas förutsättningar för att ta vara på dessa värden för framtiden. Bromma flygplats har en naturlig del i det arbetet, säger Mona Glans Flygplatsdirektör Bromma Stockholm Airport, Swedavia.

Tack vare konsultnätverket Place Development Group (PDG) har parterna tillsammans satt ramarna för forumet samt arbetat fram och enats om en vision och mål för arbetet. Forumet utgår ifrån Stockholms stads styrdokument och handlingsplaner som uppdateras löpande.

– Det är oerhört värdefullt att vi fått samman parterna i en sådan här process. Byggherreforumet utgör en bra plattform där vi konkret arbetar tillsammans för att utveckla vår stad, säger Johan Ohlsson, uppdragsansvarig PDG.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]