ABK:s utemiljösamordnare Carolina Aouseus. Foto: Jonas Rosenberg, ABK
Publicerat 5 maj, 2023

Så blev lekplatsen där barnen fick råda

Nu är lekparken i bostadsområdet Sommarlust i Kristianstad invigd. Ett pilotprojekt för barns inflytande.

Godisregn och  grillad korv lockade många barn till invigningen den 4 maj. Men kanske allra mest ändå att få testleka grejerna man själv varit med att utforma.

Under senhösten 2021 bjöds alla barn i bostadsområdet in till en digital barnanpassad enkät kring de två nya lekplatser som ABK planerade att bygga på området. 54 fick med hjälp av smileys betygsätta en stor mängd olika typer av lekredskap. Det fanns också frågor kopplat till behov hos barn med funktionsvariationer.

[ Annons ]

– Barnens svar gav oss mycket bra underlag kring vad vi ska prioritera, inte minst här på den nya storlekplatsen på Sommarlust. Vi planerar också ytterligare en stor lekplats längre norrut på området inom ett par år, som är tänkt att komplettera den som vi byggt nu. Även där utgår vi från barnens svar i enkäten, säger ABK:s utemiljösamordnare Carolina Aouseus.

Den nya lekplatsen ligger på en av gårdarna i området, men är öppen för alla leksugna. I anslutning finns också nyinstallerade sittytor och grill, samt en boulebana

– Vi har velat göra en samlingsplats för hela familjen, men med utgångspunkt från vad barn på området vill ha, säger Carolina Aouseus.

Då pilotprojektet föll väl ut planeras för att alla barn som bor hos ABK ska bjudas in under 2023 för att tycka till om vilka lekredskap de föredrar.

– Vi har idag cirka 100 lekplatser runt om i våra bostadsområden. Utifrån de synpunkter vi får in blir det lättare att planera när det blir dags att renovera äldre lekplatser, planera nya eller eventuellt utöka befintliga. Vi får helt enkelt mer data över vilka redskap och funktioner barn föredrar, vilket gör att vi har med barnens perspektiv i vår planering av lekplatser, säger Carolina Aouseus.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]