[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 9 augusti, 2023

Så arbetar Diös efter skyfallen 2021

Skyfallen i Gävle sommaren 2021 drabbade Diös hårt. Men efter en rad insatser och bättre koll på fastigheterna står man nu bättre rustade för nya oväder.

Under natten till måndagen drog det stora regnovädret Hans in över Sverige. Regnet var som mest intensivt över landets mellersta delar, främst södra Norrland och västra Svealand. Mest regn, strax under 69 millimeter, föll i Hudiksvall mellan söndag och måndag. 

Även Gävle fick stora nederbördsmängder. Dock inte i nivå med augusti 2021 då det föll 161,6 millimeter regn på ett dygn. 

[ Annons ]

”Inte en källare torr”, konstaterade Jennie Järverud, affärschef på Diös i Gävle då. Detta efter att ett flertal av bolagets 33 fastigheter i staden har översvämmats.  

Sedan dess har bolaget lagt ner åtskilligt med arbete på att förberedde sig inför nästa stora oväder.

– Det var så många saker som blev förstörda i våra källarvåningar efter skyfallen 2021, så vi har jobbat väldigt mycket med återställningen. Var och hur ska vi placera känsliga saker, som till exempel el-centraler, och vilka material ska vi använda för att minska risken för skador, säger Jennie Järverud.

Diös har även sett över beståndet av pumpar och sett till att de har tillräcklig kapacitet för att hantera stora mängder vatten. Dessutom har bolaget även gjort klimatriskanalyser för att få bra koll på vilka fastigheter som eventuellt löper risk för klimatpåverkan.

– Vi rensar även våra brunnar med tätare intervaller nu, och mycket grundligare. Tanken med allt vi gör är att vi ska klara den typen av regn som kommer nu. Men om det skulle komma ett regn som 2021 så kan vi inte göra så mycket, säger Jennie Järverud.

Jennie Järverud, affärschef på Diös i Gävle. Foto Diös.

Anledningen till att många fastighetsägare står handfallna inför så kallade tusenårsregn – ett regn som normalt endast kommer vart tusende år – är att skadorna som uppstår oftast orsakas av bristande kapacitet i stadens dagvattensystem.

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring genomför vart annat år en kartläggning för att ta reda på hur svenska kommuner klarar av arbetet med klimatanpassning. I årets rapport konstateras att samarbetet mellan kommuner och fastighetsägare i många fall lämnar mycket att önska, och att flera svenska kommuner därför halkar efter när det gäller klimatanpassning. 

– Vi har en lagstiftning i dag som försvårar för kommuner att ta sitt fulla ansvar, som man många gånger vill göra. Det här har vi försökt påpeka för lagstiftarna, men det händer ingenting. Det är helt nödvändigt att kommuner och fastighetsägare har möjlighet att samarbeta kring klimatanpassning, sa Staffan Moberg, jurist på branschorganisationen Svensk Försäkring, till Fastighetstidningen i samband med rapporten. 

Läs mer här…

Enligt Jennie Järverud har dialogen med staden varit bra efter ovädret 2021. Diös har tillsammans med kommunen haft många diskussioner om vad som fungerade mindre bra då, med förhoppning om att vara bättre förberedda i framtiden. 

– Man lär sig när det händer saker. Och vi är väldigt beroende av staden, eftersom egentligen alla översvämningar 2021 berodde på att det blev ett övertryck i kommunens system, säger hon. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]