[ Annons ]

Publicerat 10 september, 2015

Så äldreanpassar du dina bostäder med finess

Passa på att äldreanpassa dina hus med finess och stil när du ändå renoverar. Det gör lägenheterna attraktiva för fler och hyresgästerna kan bo kvar längre. Dessutom slipper du fula och kostsamma ingrepp när lägenheten måste tillgänglighetsanpassas.

Eva Eriksson ansvarar för projektledningsföretaget Forsen Projekts arbete med äldre- och omsorgsboenden. Hon var tidigare projektledare och ansvarig för utvecklingsfrågor på Micasa Fastigheter, där hon tog fram Framtidens omsorgslägenhet som fick stor uppmärksamhet.

[ Annons ]

– Det finns egentligen ingen motsättning mellan omsorgsboenden och vanliga lägenheter om man bortser från personalutrymmena, säger hon. Allt fler drabbas av demens i takt med att vi lever längre. Varför då inte redan från början bygga för att förenkla vardagen för dessa personer så att de kan bo kvar hemma längre. Det tjänar både samhället och du som fastighetsägare på, säger Eva Eriksson.

Enligt Eva Eriksson är det viktigt att sätta sig in i de äldres vardag när man väljer lösningar för personer med nedsatt syn- eller kognitiv och funktionsmässig förmåga.

– Om man enbart följer Boverkets BBR-krav saknas mycket som är viktigt ur ett äldreperspektiv. Men det går att göra mycket med små medel för att förbättra lägenheterna och förlänga de boendes oberoende.

Det handlar bland annat om att med rätt färgsättning och rätt material öka tryggheten.

–      Synnedsättningar är mycket vanligt förekommande hos äldre personer. Detta leder till att förmågan att orientera sig i rummet försämras.

Genom att måla med kontrasterande färger eller använda produkter i avvikande kulörer ökar man orienterbarheten och minskar människors oro.

– Men det gäller också att ha rätt och bra belysning, se till att badrum och kök blir tillgängliga för personer i rullstol och undvika onödiga nivåskillnader. Det finns egentligen ingen anledning att ha trösklar inne i en lägenhet, säger Eva Eriksson.

Det är även viktigt att placera viktiga funktioner på rätt höjd så att man når dem lättare, till exempel om man sitter i rullstol. Att sänka höjden på spegeln i badrummet och ha lådor i köket i stället för skåp i  underlättar också väsentligt menar Eva Eriksson.

– De flesta av dessa förbättringar gynnar även barnfamiljer och bidrar till mer flexibla lägenheter. Tänk vad bra det vore med en höj- och sänkbar hatthylla i hallen som standard! Det kommer i dag fram fler och fler snygga lösningar, designen är viktig. Det ska inte synas att lägenheten är äldreanpassad, det ska bara finnas där. Det är tricket, säger Eva Eriksson.

Enligt Eva Eriksson behöver det inte alltid bli dyrare att anpassa lägenheterna. Genom noggrann planering från början och god kännedom om bra produkter på marknaden kommer man långt.

– Vissa saker kostar lite mer. Därför har vi föreslagit att den som äldreanpassar sina lägenheter bör kunna få någon form av investeringsbidrag från kommun eller stat.

Eva Erikssons bästa tips för äldreanpassning med finess

Nivåskillnader
Det ska vara så få trösklar som möjligt, helst inga alls. Ingen våtrumströskel behövs om höjdskillnaden mellan golvbrunnen och ingången till badrummet är minst 20 millimeter.

Lägg trall på balkongen så det blir lätt att komma ut – eventuellt kan det behövas en liten ramp.

Badrummet
Badrummet ska fungera för en person med rullstol eller rollator. Toaletter ska vara förberedda för stödhandtag direkt på toaletten så att man slipper ta hål i tätskiktet. Handtag och duschstång ska klara belastningar och ha grepp att hålla sig i.

Köket
Lådor istället för luckor i köket gör att skåpen blir lättare att komma åt. Ugnen ska monteras i arbetshöjd med en sidohängd lucka, så att en person i rullstol lätt kan öppna och komma åt maten. Spisen bör väljas med omsorg. Touchkontroller kan vara svåra att hantera. Välj därför en spishäll med vredpanel. Diskbänkskåp med löstagbar botten och sockel underlättar när man ska kunna komma under med rullstol.

Kontraster och kulörer
Kontraster är viktigt för synsvaga personer. Det bör vara minst 0,4 i skillnad på NCS-skalan mellan till exempel viktiga dörrar och väggar eller mellan wc-porslin och kakel. Använd lugna och enhetliga färger – vita och blanka ytor kan vara bländande för personer med ögonsjukdom. Det bör också vara enhetliga färgövergångar på golvbeläggningar mellan trapphus, hall och badrum.

Teknik
Ett eluttag ska placeras på handikappanpassad höjd för städning i varje rum. Placera uttaget en bit från sängen så att det inte riskerar att skadas om en höj- och sänkbar säng används. Uttag i köket placeras om möjligt på en sidovägg så att det blir lättare att komma åt. Minst ett uttag vid köksbänken bör förses med timer.

En spiskåpa med inbyggd sprinkler skapar extra trygghet om kastrullen på spisen glöms bort.

Ledljus som alltid lyser på natten placeras intill badrumsdörren, cirka 20 centimeter över golvet. Detta förebygger fallolyckor.

Lättöppnade dörrar
Installera dörrautomatik på alla tunga dörrar. Tänk igenom placeringen av armbågskontakter, kodlås och liknande.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]