[ Annons ]

Publicerat 12 november, 2015

S vill ha bostadsbyggnadskansli inom Stockholms landsting

Socialdemokraterna inom Stockholms läns landsting vill inrätta ett bostadsbyggnadskansli. Syftet är att få fram fler bostäder och öka integrationen.

Enligt ny prognos för befolkningstillväxten i Stockholms län kommer befolkningen i regionen passera 2,5 miljoner om tio år. Därför vill Socialdemokraterna inom Stockholms läns landsting inrätta ett bostadsbyggnadskansli som tar ansvar för att öka byggtakten i hela länet och ställer krav på att alla kommuner tar sitt ansvar för att det byggs fler bostäder.

[ Annons ]

Bostadsbyggnadskansliet ska också ha som mål att verka för att bostadsbyggandet leder till ökad social jämlikhet och integration.

– Landstinget är idag tandlöst vad gäller att hålla uppe byggtakten i regionen. Med ett bostadsbyggnadskansli kan vi stödja kommunerna så att bostadsbyggandet sker i den takt som behövs och höja kraven på de kommuner som bygger för lite, säger Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd med ansvar för regionplanering (S).

Ambitionerna för inflyttning och bostadsbyggandet varierar stort mellan kommunerna, där kommuner som Danderyd planeraratt växa med 6 procent till 2025 samtidigt som Sundbyberg räknar med 48 procent fler invånare till 2025. I Stockholms län finns det därför i dag stora skillnader när det gäller i tillgång på bostäder.

– Vi vill se en offensiv från landstinget att inleda samarbete med länskommunerna, där vi sätter upp ett gemensamt mål för byggtakten till 2030 och om var bostäder ska ligga för att minska segregation och utanförskap, säger Jens Sjöström.

Fakta/ detta vill Socialdemokraterna att ett bostadsbyggnadskansli ska göra

• Ta fram ett bostadsmål för Stockholmsregionen.

• Arbeta för att samtliga kommuner tar ansvar för att bidra med fler bostäder till regionen.

• Samordna mellan kommuner, länsstyrelse och landsting för att öka utbyggnadstakten och undvika långa överklagandeprocesser.

• Underlätta samplanering mellan markägare och en eller flera berörda kommuner för exploatering.

• Arbeta för att bostadsbyggandet leder till ökad social hållbarhet genom jämlik bostadstillgång, boendekvalité och integration mellan bostadsområden och delar av regionen.

• Samverka med byggsektorn för att skapa stordriftsfördelar i syfte att minska produktionskostnader och få upp volymproduktionen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]