Foto: Skärmpdump från SVT Play.
Publicerat 11 januari, 2019

S, L, C och MP överens om fri hyra vid nyproduktion

Fri hyra vid nyproduktion och skiljedom i tvister om hyra. Det är de skarpa förslagen till en ny bostadspolitik i en Löfvenregering som C och L kan släppa fram. Nu ska uppgörelsen förankras i de fyra partierna.

Inte helt överraskande finns nu en uppgörelse med grund för att ge Stefan Löfven mandat till att bilda en regering. Under fredagen presenterade Annie Lööf, C, att man hittat kompromisser om arbetsrätten och en friare hyresreglering.

[ Annons ]

– Genombrott har skett. Nu är vi framme med överenskommelse som är viktigt för Sverige, säger Annie Lööf på dagens presskonferens.

Om uppgörelsen antas av C, S, L och MP innebär det dessa förändringar för bostadsmarknaden:

• Rörligheten på bostadsmarknaden ska förbättras. Fri hyressättning i nyproduktion där läge och kvalitet ska få större betydelse. Hyran ska sättas ”enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling”, skriver partierna i utkastet.

• En kommission ska kartlägga den varierande tillämpningen av lägesfaktorn mellan olika orter och föreslå lämpliga åtgärder från statens sida.

• Förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter ska även det reformeras för att fungera mer effektivt. Man vill se ett oberoende skiljedomsförfarande som vid tvist avgör vad som är en rimlig årlig hyreshöjning. Dessutom införs tidsgränser för förhandlingar som kombineras med ekonomiska sanktioner när dessa inte hålls.

• Hyresvärden och hyresgästen ska få större frihet att komma överens om hur till- och frånval ska prissättas. Man vill även höja straffen för försäljning av svartkontrakt och kriminalisera köpen.

• I utkastet till överenskommelsen vill man förändra flyttskatten genom att räntebeläggningen på uppskovsbeloppet avskaffas.

• Partierna vill införa enklare regler för byggnation utanför detaljplanelagt område, nya regler om utökade möjligheter för privat initiativrätt med bibehållet kommunalt ansvar för översiktsplanering, planbeslut och bostadsförsörjning.

• Vidare görs en översyn av riksintressen och en utredning av förenklade redovisningsregler som medger längre avskrivningstider för allmännyttan på svaga bostadsmarknader.

•Investeringsstöden vill man effektivisera så att det riktas mot hyresrätter i hela landet.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]