Fastighetsägarnas Martin Lindvall ställer sig frågande till hur Lawen redar egentligen tänker sig ett förstatligande av fastigheter. Foto: Fastighetsägarna/Socialdemokraterna
Publicerat 17 juni, 2024

S-förslag: Riv bostäder i utsatta områden

Oklart, svårt och oönskat att genomföra i praktiken. Fastighetsägarnas Martin Lindvall är ändå positivt avvaktande till Socialdemokraternas, via Lawen Redar, konkreta förslag till bostadspolitiska utmaningar.

Ett akut läge, därför måste det nu till konkreta lösningar för de utsatta områdena. Det är utgångspunkten när socialdemokratiske riksdagsledamoten Lawen Redar presenterar nu förslag kring hur segregationen ska brytas.

Mest drastiskt är ”strategisk rivning” av bostäder, med exempel från Danmark, där allmännyttiga fastigheter rivits till förmån för nya bostäder.

[ Annons ]

Lawen Redar leder en av de interna arbetsgrupper som ska ta fram förslag för en socialdemokratisk politik för 2030-talet. När hon presenterar förslagen på SvD Debatt vill hon kombinera rivningar med statlig hjälp till kommunerna att samtidigt upprusta delar av beståndet, bygga nytt, och förtäta.

Intervjuad i Svt konfronteras hon med att det inte finns någon tidligt forskning som visar att  rivningar i andra länder haft positiv effekt. Lawen Redars svar:

– Ska vi bara låta läget vara som det är idag? Jag är superfrustrerad över det här. Någonting måste göras, säger hon till Svt.

Det är, sett i en kontext av tidigare Socialdemokratisk försiktighet på området, drastiska lösningar hon menar behövs. Där finns även sådant som inkomstkrav för nya hyresgäster och folkräkning. 

De punkter som presenteras väcker väldigt många frågetecken.

Martin Lindvall. samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige, uttrycker viss förvåning när det i argumentationen från Lawen Redar dyker upp formuleringar som:

”Kommuner som vägrar att strukturellt förbättra situationen i utsatta områden kommer i första hand att få sina generella statsbidrag indragna. Om kommuner fortfarande inte tar sitt ansvar ska staten ges möjlighet att ta över bostadsområden och att vidta nödvändiga åtgärder.”

– De punkter som presenteras väcker väldigt många frågetecken. Hur menar de att staten ska kunna ta över ett bostadsområde rent juridiskt och praktiskt, säger Martin Lindvall.

Dock menar han att det är svårt att bedöma rimligheten utifrån en debattartikel, och ser fram emot att läsa igenom förslagen i sin helhet.

Ett av de mer tydligt formulerade förslagen är att allmännyttiga och privata hyresvärdar inte ska tillåta inflyttning av människor vars inkomst de senaste 6 månaderna varit försörjningsstöd.

– Där kan jag konstatera att många fastighetsbolag redan praktiserar ett sådant arbetssätt för att undvika alltför stor koncentration av arbetslöshet, säger Martin Lindvall.

För att betona allas rätt till bostad vill Lawen Redar samtidigt sänka inkomstkraven för hyresrätter utanför utsatta områden. Något som också redan sker på många håll – men Lawen Redar vill att det ska regleras i lag.

– Vi värnar äganderätten och har varit tydliga, senast i samband med Karolina Skogs utredning, med att lagstiftaren inte bör skärpa regler kring tillträdeskrave ytterligare, säger Martin Lindvall.

Förtur i bostadskön i utsatta områden för människor med akademiska meriter har Martin Lindvall svårt att se som något annat än en ren skrivbordsprodukt.

– Sambandet mellan akademiska poäng och goda hushållsinkomster, hög sysselsättningsgrad och frånvaro av social problematik är nog inte tillräckligt starkt för ett så drastiskt förslag. Om man tvunget vill jobba med förturskriterier tror jag att det går att finna bättre, konstaterar Martin Lindvall.

Men han tycker ändå att det är positivt att Socialdemokraterna de facto nu börjat formulera konkreta förslag på det här området.

– Det kommer rimligen att skapa debatt, och det tvingar de andra partierna att presentera egna tydliga förslag. Jag föredrar ändå att man är konstruktiv och söker lösningar som inte testats förr, än att man bara pekar på problemen. Vissa av förslagen kommer att avfärdas snabbt medans annat kan leda till en mer lösningsorienterad debatt, säger Martin Lindvall.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]