[ Annons ]

Landshövdingen i Örebro län, Rose-Marie Frebran, har av bostadsminister Stefan Attefall förordats till ordförande i den parlamentariska kommittén om regional planering och bostadsförsörjning.
Publicerat 27 september, 2013

Rose-Marie Frebran blir ordförande för kommitté om bostadsbyggande

Landshövdingen i Örebro län, Rose-Marie Frebran, har av bostadsminister Stefan Attefall förordats till ordförande i den parlamentariska kommittén om regional planering och bostadsförsörjning.

Den parlamentariska kommittén ska utreda och vid behov föreslå förändringar i regelverken som styr fysisk planering. Uppdraget går bland annat ut på att utvärdera det nuvarande systemet med regionplanering som bestäms i plan- och bygglagen och hur det förhåller sig till den kommunala planeringen. Vid behov ska kommittén även ta fram förslag till hur den regionala planeringen kan stärkas i förhållande till den kommunala nivån.

[ Annons ]

– Om vi ska kunna möta bostadsbehovet nu och i framtiden måste vi hitta bättre samarbetsformer över kommungränserna. Kommitténs uppgift blir att ta fram förslag för hur den regionala planeringen kan stärkas, och för det krävs en bred politisk enighet, säger bostadsminister Stefan Attefall i ett pressmeddelande.

Rose-Marie Frebran tillträder uppdraget som ordförande den 1 oktober. Kommitténs uppdrag ska redovisas senast den 27 mars 2015.

Förutom att Rose-Marie Frebran är landshövding har hon även uppdraget som nationell samordnare när det gäller att upprätthålla dialogen mellan berörda aktörer och stärka den positiva supporterkulturen och motverka idrottsrelaterad brottslighet.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]