[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 27 maj, 2019

Rökfritt i AF Bostäders studentlägenheter

AF Bostäder inför rökförbud i samtliga sina studenboenden. Från och med maj 2019 ska det vara rökfritt i såväl i studenternas bostäder som i gemensamma utrymmen.

Rökförbudet gäller samtliga utrymmen inomhus, både i den egna bostaden och i trapphus, korridorer, tvättstugor och gemensamma kök. Det är tills vidare tillåtet att röka utomhus.

[ Annons ]

AF Bostäder anger hälsoskäl som den absolut viktigaste anledningen till det fattade beslutet, men även hållbarhet anges som en orsak.

– Utöver de uppenbara hälsoförbättringarna har rökförbudet en mängd fördelar, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Henrik Krantz. Vi räknar med minskat slitage på våra fastigheter och bostäder, med minskade underhållskostnader som följd. I andra hand hoppas vi också kunna bidra till att reducera antalet fimpar på våra gårdar och i vår omgivning, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder i en kommentar.

Han säger även att AF Bostäder är väl medveten om att man rör sig på oprövad mark rent juridiskt, men att man samtidigt känner ett stort ansvar för studenternas välmående.

– Alla som bor hos oss ska kunna komma hem till ett lugnt, tryggt och trivsamt boende. Vi påminner också gärna om att en studentbostad inte bara är ett hem utan också en arbetsplats. Alla människor – även studenter – ska ha rätt att slippa utsättas för tobaksrök både i sitt hem och på sin arbetsplats.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]