Publicerat 18 augusti, 2021

Rockwool ökar omsättning och resultat i linje med preliminära siffror – bekräftar höjd guidning

Danska stenullsproducenten Rockwool International redovisar ökande omsättning och rörelseresultat i linje med preliminära siffror. Vidare bekräftar bolaget sin höjda helårsguidning.

Omsättningen steg 33,4 procent till 778 miljoner euro (583).

Ebitda-resultat blev 160 miljoner euro (104), med en ebitda-marginal på 20,6 procent (17,8).

Rörelseresultatet blev 111 miljoner euro (58), med en rörelsemarginal på 14,3 procent (9,9).

Resultatet före skatt var 109 miljoner euro (53).

Resultatet efter skatt blev 84 miljoner euro (40), en ökning med 110,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 29 euro (14), vilket innebär en ökning med 107,1 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 145 miljoner euro (126).

Rockwool uppger att resultatet stärktes av god kostnadskontroll, minskade resor och förbättringar inom produktionseffektiviteten. Vidare märktes en något negativ effekt av högre inputkostnader.

I samband med ett tidigare offentliggörande av preliminära siffror höjde Rockwool sin helårsguidning för försäljningsökningen som väntas uppgå till omkring 17 procent i lokala valutor, jämfört med tidigare prognos om ökning på 10 till 12 procent.

Vidare väntas rörelsemarginalen överstiga 13 procent, jämfört med tidigare guidning om omkring 12 procent.

Rockwool International, MEURQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning77858333,4%
EBITDA16010453,8%
EBITDA-marginal20,6%17,8%
Rörelseresultat1115891,4%
Rörelsemarginal14,3%9,9%
Resultat före skatt10953105,7%
Nettoresultat8440110,0%
Resultat per aktie, EUR2914107,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet14512615,1%

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]