Publicerat 20 augusti, 2020

Rockwool minskade rörelseresultatet mindre än väntat i andra kvartalet

Danska stenullsproducenten Rockwool International redovisar en omsättning som var något lägre än förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var samtidigt positivt och bättre än väntat.

Omsättningen sjönk 16,1 procent till 583 miljoner euro (695). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 593.

Ebitda-resultat blev 104 miljoner euro (144), väntat 98, med en ebitda-marginal på 17,8 procent (20,7).

Rörelseresultatet blev 58 miljoner euro (102), väntat rörelseresultat var 51. Rörelsemarginalen var 9,9 procent (14,7).

Resultatet före skatt var 53 miljoner euro (100).

Resultatet efter skatt blev 40 miljoner euro (79), analytikerkonsensus 38.

Rockwool bedömer att byggaktiviteten i de flesta av bolagets marknader kommer att förbättras under de kommande månaderna, även om det fortfarande finns osäkerhet.

Efter att ha slopat prognosen tidigare ger Rockwool nu en ny guidning. Företaget förväntar sig att nettoförsäljningen under andra halvåret förbättras något relativt första halvåret. För helåret väntas försäljningen minska med en medelhög siffra i lokala valutor.

Investeringsnivån förväntas fortfarande vara cirka 400 miljoner euro exklusive förvärv.

Rockwool International, MEURQ2-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2019Förändring
Nettoomsättning583593-1,7%695-16,1%
EBITDA104986,1%144-27,8%
EBITDA-marginal17,8%16,5%20,7%
Rörelseresultat585113,7%102-43,1%
Rörelsemarginal9,9%8,6%14,7%
Resultat före skatt53100-47,0%
Nettoresultat40385,3%79-49,4%
Konsensusdata från Factset

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]