Publicerat 25 november, 2020

Rockwool International redovisar oförändrat rörelseresultat i tredje kvartalet

Danska stenullsproducenten Rockwool International redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var samtidigt positivt och bättre än väntat.

Omsättningen sjönk 5,1 procent till 670 miljoner euro (706). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 673.

Rörelseresultatet blev 100 miljoner euro (100), väntat rörelseresultat var 86. Rörelsemarginalen var 14,9 procent (14,2).

Resultatet före skatt var 98 miljoner euro (98), analytikerkonsensus 84.

Resultatet efter skatt blev 77 miljoner euro (77), analytikerkonsensus 65.

För helåret förväntar sig Rockwool fortsatt att försäljningen i lokala valutor minskar med ett medelhögt ensiffrigt tal medan rörelsemarginalen bedöms bli mellan 12 och 13 procent.

Investeringarna väntas bli under 400 miljoner euro, exklusive förvärv. Tidigare guidning var cirka 400 miljoner euro.

Rockwool International, MEURQ3-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2019Förändring
Nettoomsättning670673-0,4%706-5,1%
Rörelseresultat1008616,3%1000,0%
Rörelsemarginal14,9%12,8%14,2%
Resultat före skatt988416,7%980,0%
Nettoresultat776518,5%770,0%
Konsensusdata från Factset

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]