Publicerat 18 maj, 2022

Rockwool International ökade rörelseresultatet mer än väntat – höjer försäljningsprognos

Danska stenullsproducenten Rockwool International redovisar en omsättning och ett rörelseresultat som var högre än väntat under första kvartalet. Bolaget höjer helårsprognosen avseende försäljningstillväxt.

Omsättningen steg 37,7 procent till 924 miljoner euro (671). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 800,8.

Ebitda-resultat blev 155 miljoner euro (139), med en ebitda-marginal på 16,8 procent (20,7).

Rörelseresultatet blev 102 miljoner euro (90), väntat rörelseresultat var 78,7. Rörelsemarginalen var 11,0 procent (13,4).

Resultatet före skatt var 83 miljoner euro (88).

Resultatet efter skatt blev 63 miljoner euro (68).

Rockwool räknar nu med en försäljningstillväxt på 20-25 procent i lokala valutor under 2022, från tidigare 15-20 procent. Rörelsemarginalen bedöms fortfarande uppgå till runt 13 procent.

Rockwool International, MEURQ1-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2021Förändring
Nettoomsättning924800,815,4%67137,7%
EBITDA15513911,5%
EBITDA-marginal16,8%20,7%
Rörelseresultat10278,729,6%9013,3%
Rörelsemarginal11,0%9,8%13,4%
Resultat före skatt8388-5,7%
Nettoresultat6368-7,4%
Konsensusdata från Bloomberg

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]