Rockader i Catenas ledning

Sofie Bennsten är ny vice vd på Catena. Hon delar tjänsten med Jörgen Eriksson, regionchef i Malmö, som även han blir vice vd i bolaget. I samband med de nya utnämningarna har nuvarande vice vd Peter Andersson uttryckt en önskan om att trappa ner och därmed går in i rollen som finanschef.

Annons:

Annons:


Sofie Bennsten har tillsatts internt och kommer närmast rollen som HR och koncerncontroller på samma företag. Hon har även ingått i ledningsgruppen sedan 2014. Hon har tillsammans med förre vice vd Peter Andersson varit med i bolaget från start och har dessutom arbetat med fastigheter de senaste tjugo åren i olika funktioner.

– Sofies förmåga att se helhetsperspektiv och åskådliggöra hur våra affärbeslut kan skapa värde på olika sätt är en stor tillgång i rollen som CFO, en befattning som Peter drivit framgångsrikt och där han haft stor betydelse för Catenas framgångar. Jag är mycket nöjd med denna lösning som gör det möjligt för Catena att bibehålla all den kompetens och erfarenhet som både Peter och Sofie besitter, säger Catenas vd Benny Thögersen.

Jörgen Eriksson har varit anställd i Catena sedan augusti 2016 och är Regionchef Malmö sedan december 2018, då han även blev en del av Catenas ledningsgrupp. Nu tar han alltså steget upp till vice vd-posten

– Som vice VD och Regionchef kan Jörgen, med sin affärsmässighet, analytiska ådra och breda verksamhetsperspektiv ytterligare bidra till Catenas långsiktiga tillväxt, kommenterar vidare Catenas vd Benny Thögersen.