[ Annons ]

Sandra Holmström, hållbarhetsspecialist på Fabege.
Publicerat 13 november, 2023

”Rivarna behöver bli lite mindre våldsamma”

Målet är att bli en återbruksmarknad för hela fastighetsbranschen. Men än så länge räcker lagret i Fabeges återbrukshubb i Solna Business Park bara till de egna projekten.

Det ser ut som ett helt vanligt lager för byggprodukter. En lång radda glaspartier, ventilationsrör sorterade efter storlek och en variation av olika golvmaterial.

Men riktar man telefonen mot den lilla QR-kod som klistrats på varje pryl får man reda på exakt var den tidigare varit monterad. Fabege använder den branschgemensamma digitala plattformen Palats för hanteringen av återbruksmaterial från inventering i en av bolagets fastigheter till användning i en annan fastighet.

[ Annons ]

Sandra Holmström, hållbarhetsspecialist på Fabege, berättar att vissa hyresgäster väljer att låta QR-koden sitta kvar. Så det som egentligen är en beräkning av Fabeges scope 3 utsläpp blir samtidigt en del av hyresgästens egen hållbarhetsresa.

Det material som passerat det cirka 2000 kvadratmeter stora lagret i Solna Business Park har hittills använts i Fabeges egna projekt, mestadels hyresgästanpassningar. Men målet är att längre fram kunna vara en marknadsplats för hela branschen.

– Det största hindret för det är i nuläget momsfrågan. Det kommer såklart att gå att lösas, det har vi gjort i våra interna transaktioner.

Sandra Holmström förklarar hur samtliga Fabeges fastigheter, så också återbrukshubben, är egna bolag. Enligt momsreglerna får man då inte bara skänka material från ett bolag till ett annat. I detta fall köper återbrukshubben materialet och säljer vidare, prissatt till 20 procent av kostnaden för en ny produkt, till nästa den fastighet där det behövs.

– Men det måste också lösas om vi ska kunna rikta oss även till externa aktörer. Jag tror inte att det kommer att bli jättesvårt. Dock har vi i nuläget så stor efterfrågan internt att vi inte tagit det vidare, säger Sandra Holmström.

Fabege har anlitat en extern aktör som sköter logistik och lagerhållning. Detta för att undvika några av fallgroparna under projektstarten.

–  I uppstarten så hade vi inte samma kontrollerade arbetsprocess som vi har nu. Demontering och paketering blev inte alltid så lyckad, så det kom en del återbruksmaterial som var trasigt och skadat till återbrukshubben, säger Sandra Holmström.

En viktig lärdom har varit att hitta rivare som kan demontera och paketera materialet på rätt sätt.

– Rivarna behöver bli lite mindre våldsamma helt enkelt, säger Sandra Holmström.

Där hoppas vi att fler tillverkare ska anpassa sina produkter till ett mer cirkulärt liv.

Att får acceptens för en ibland annan utformning av interiören. På det egna områdeskontoret är exempelvis inte mötesrummen glasade ända ner till golvet. Men man ska nog veta att den knähöga bröstningen är en cirkulär eftergift för att lägga märke till att det inte ser ut som standardlösningen.

Det har varit relativt smidigt att få byggentreprenörer att anpassa sig till att bygga med återbrukat material. Ett visst knorr har det varit kring det ekonomiska. Dagens rabattsystem gör att entreprenörerna kan göra ett ordentligt påslag för materialinköp, som de nu blir utan. Fast år andra sidan tar det lite mer tid att återbruka – så det finns möjlighet att kompensera tappet där.

Fabege transporterar inte allt återbruksmaterial till hubben. I första hand ska material återbrukas inom ombyggnadsprojekt, och då lagras där om det finns möjlighet. Fabege har även inventerat byggnader som ska demonteras i framtiden – då får materialet sitta kvar tills behov dyker upp i något annat projekt. Förhoppningsvis kan då materialet demonteras och flyttas direkt till sin nya plats.

En lösning som Sandra Holmström hoppas ska bli vanligare är att tillverkare ska ta tillbaka sina gamla material, rekonditionera och sälja tillbaka med full garanti. Det gäller särskilt material med mycket teknik och rörliga delar, där fastighetsägaren helst inte vill stå för garantin. Ett exempel är armaturtillverkare som tagit tillbaka gamla armaturer för att bygga om dessa till LED.

– Där hoppas vi att fler tillverkare ska anpassa sina produkter till ett mer cirkulärt liv, säger Sandra Holmström.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]