[ Annons ]

Östra Sverige upp till mellersta Norrland (från Blekinge till Västernorrland) samt de inre delarna av Götaland är mest utsatta för den rådande vattenbristen, men lokala variationer förekommer. Kartor: Sveriges geologiska undersökning
Publicerat 22 maj, 2017

Stor risk för vattenbrist i sommar

Nio myndigheter går ut med en gemensam varning om en stor risk för brist på vatten i sommar. Flera år av svag nederbörd är orsaken till att myndigheterna nu uppmanar till stärkt beredskap.

Små vattenflöden och låga grundvattennivåer gör att vattensituationen i stora delar av Sverige är bekymmersam. Nu uppmanar nio svenska myndigheter till stärkt beredskap för att trygga sommarens dricksvattensförsörjning.

[ Annons ]

Bakgrunden till dagens vattensituation förklaras av havs- och vattenmyndigheten med för lite nederbörd under de senaste två åren, särskilt under vinterhalvåret. När växtsäsongen nu inletts och dagstemperaturen stiger förväntas situationen bli värre.

Därför är det vattenbrist:

Grundvattenmagasinen, sjöar och vattendrag fylls oftast på under vinterhalvåret och i samband med snösmältningen. Det har dock varit lite regn och snö i de södra och sydöstra delarna av landet under vintern och våren, varför vattensituationen inför sommaren är allvarligare än vad den varit på flera decennier. De små vattenflödena och låga grundvattennivåerna kan ge effekter på såväl dricksvattenförsörjning, övrigt nyttjande och vattenekosystemen.

Redan nu uppfattas situationen på vissa håll så allvarlig att man lokalt inför olika regleringar för att spara vatten och reducera förbrukningen.

Särskilt utsatta områden är östra Sverige upp till mellersta Norrland (från Blekinge till Västernorrland) samt de inre delarna av Götaland, men lokala variationer förekommer. Aktuell information om till exempel rådande bevattningsförbud finns att följa hos varje länsstyrelse. Rådande nivåer i landets vattenmagasin går att följa på Sveriges Geologiska Undersöknings webbplats.

”Vi uppmanar alla att göra vad de kan för att spara vatten och ber er att följa situationen noga. Det innebär också om att förbereda sig inför eventuell vattenbrist under sommar och höst,” skriver Havs- och vattenmyndigheten på sin webbplats.

Fastighetsbolaget Hfab i Halmstad, där ett bevattningsförbud infördes redan i april, har gått ut med information och råd till sina hyresgäster för att minimera risken att de boende blir utan dricksvatten.

Såhär kan de boende minska risken för vattenbrist:

  • Duscha istället för att bada.
  • Duscha kortare tid.
  • Stäng av vattnet vid intvålning och tandborstning.
  • Ställ en kanna vatten i kylskåpet istället för att spola länge varje gång du vill ha kallt vatten.
  • Diska inte under rinnande vatten.
  • Se till att inte ha droppande kranar eller läckande toalettstolar i hemmet
  • Se till att fylla tvätt- och diskmaskin innan de körs.

Den lite mer långsiktiga prognosen från myndigheterna är att vattensituationen kan återgå till det normala först framåt hösten eller vintern, under förutsättning att nederbördsunderskottet upphör. Fortsätter däremot bristen på regn riskerar Sverige, enligt Havs- och vattenmyndighetens beräkningar, att uppleva den allvarligaste vattenbrist som registrerats de senaste 100 åren.

Så påverkas Sverige av vattenbrist:

När vattenbrist uppstår påverkar den både dricksvattenförsörjning och förutsättningar för jord- och skogsbruk och industri, bland annat genom sämre skördar, brist på bete, brist på dricksvatten till djur och brist på bevattningsvatten till grönsaker och specialgrödor.

Den påverkar också förutsättningarna för växter och djur i sjöar och vattendrag genom risken för negativ inverkan på arter och habitat vid låg nivå i sjöar och vattendrag.

Vattenbrist äventyrar både människors och djurs mat.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]