Patrik Sandgren, näringspolitisk expert inom digitalisering på Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen
Publicerat 18 juni, 2024

Risk för sämre 5G på landsbygden

5G-utrullningen i Sverige riskerar lämna efter stora delar av landet, och de som drabbas hårdast är landsbygden. Regeringen behöver ställa högre politiska mål, menar bland annat branschorganisationen Teknikföretagen.

Mindre än en halv procent av företagen på landsbygden kan använda 5G-tekniken. Det slog Patrik Sandgren, näringspolitisk expert inom digitalisering på Teknikföretagen, fast för lite över ett år sedan. Sedan dess menar han att utrullningen har tagit kliv framåt, samtidigt som regeringens målsättning fortfarande är kvar på vad han anser vara anmärkningsvärt låga nivåer.

– Enligt regeringens målsättning ska digitala tjänster kunna användas i områden där människor normalt vistas, vilket oftast innefattar större städer, tätbebyggda områden och omkring stora vägar. 

[ Annons ]

I praktiken innebär det att stora delar av Sveriges lands- och glesbygd lämnas efter.

– För att tala klarspråk täcker regeringens målsättning ungefär 19 000 kvadratkilometer. 95 procent av Sveriges yta finns alltså inte med i regeringens ambitioner om att alla ska kunna använda mobila tjänster, säger Patrik Sandgren.

För att tala klarspråk handlar det om att ungefär 19 000 kvadratkilometer, alltså 95 procent, av Sveriges yta inte finns med i regeringens ambitioner om att alla ska kunna använda mobila tjänster.

Finns det risk att detta ger upphov till en digital underklass?

– Det är inte drömmen om ett 5G där allt är uppkopplat, med nät som erbjuder full funktionalitet och höga hastigheter, som landsbygden kommer få ta del av. Utan som det ser ut nu kommer de troligtvis ha sämre möjlighet att nyttja tekniken. Såvida man inte ansöker om lokala tillstånd för att sätta upp ett eget 5G-nät.

Vems ansvar är det att arbeta för att alla ska ha tillgång till 5G med full funktionalitet – ligger frågan hos politikerna eller mobiloperatörerna?

– Mobilmarknaden är kommersiell och utbyggnaden sker där det finns marknadsmässiga förutsättningar. Det är därför ett gemensamt ansvar att hantera de delar där marknadsaktörerna inte bygger ut på egen hand. Här är politikens viktigaste uppgift att skapa de rätta förutsättningarna, och sätta höga politiska mål för att visa att man vill ta ett tekniskt ledarskap.

I tron om att man kör en ny BMW kör man alltså egentligen en hyfsat trimmad EPA-traktor.

En möjlighet för att få fler att skruva upp 5G-nät, menar Patrik Sandgren, är så kallade innovationscheckar. Bland annat riktade till fastighetsägare.

– 5G är en plattform för innovation som vi inte riktigt fått snurr på än. Här behöver vi så många olika verksamheter som möjligt som kan testa infrastrukturen, utvärdera och hitta lösningar för användningen, säger han och tillägger:

– Men i takt med att 5G-nätet byggs ut behöver man som användare också fråga sig vilken typ av 5G-täckning är det jag får?

Det Patrik Sandgren syftar på är att många mobiloperatörer just nu är i färd med att uppgradera sina befintliga 4G-nät för att även fungera för 5G. Men att inte bygga 5G-nät rakt igenom gör att funktionaliteten och hastigheten fortfarande är anpassad för 4G, förklarar han.

– Det är lätt, till exempel som fastighetsägare, att bli vilseledd att tro att man får 5G-nät med full funktionalitet när vad man snarare får är en light-version med betydligt lägre hastigheter och begränsade möjligheter. I tron om att man kör en ny BMW kör man alltså egentligen en hyfsat trimmad EPA-traktor, säger han.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]