[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 13 november, 2017

Risk för ny fastighetskris enligt Veidekke

Trots en ekonomi i stark medvind råder osäkert läge på bostadsmarknaden. Det är budskapet i en konjunkturrapport från Veidekke.

Det råder osäkert läge på den svenska bostadsmarknaden. Det konstateras i en färsk rapport från Veidekke. Analysen bygger på statistik för antalet påbörjade bostäder samt skattningar utifrån hushållens ekonomiska efterfrågan.

[ Annons ]

Här framträder två motsatta bilder. Utifrån antalet påbörjade bostäder bör bostadsbyggandet landa runt 50 000 bostäder 2017. Det är en hög siffra, men samtidigt långt ifrån Boverkets byggmål. Fast samtidigt minskar bankernas och myndigheternas restriktioner hushållens möjlighet att efterfråga det som byggs. Veidekkes analys är att bostadsbyggandet kan falla tillbaka till runt 45 000 färdigställda bostäder redan 2018.

– Å ena sidan råder stark medvind för samhällsekonomin, något som borde ge stöd för ett högt bostadsbyggande och stabila priser. Å andra sidan har utbudet ökat kraftigt, framförallt i Stockholm och Mälardalen, vilket tillsammans med bankernas allt hårdare kreditrestriktioner gör att färre kan efterfråga en bostad. Ytterligare kreditrestriktioner riskerar att leda till prisfall, minskat bostadsbyggande och kan utlösa en ny fastighetskris, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke.

Enligt rapporten är ett stort prisfall, i storleksordningen 20 till 30 procent, osannolik.  Det skulle kräva att hushållens disponibla inkomster faller med cirka tre procent fyra år i rad. Men redan ett måttligt prisfall kan få stora konsekvenser.

– Vi har idag en emotionell situation som gör kunderna osäkra och att försäljningsprocesserna tar längre tid. Detta påverkar branschen och effekten blir sannolikt att dagens relativt stora volymer kommer att minska, detta i ett läge när det egentligen vore angeläget att bostadsbyggandet fortsatte att öka, säger Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]