[ Annons ]

Stefan Attefall pratar inför publiken på Fastighetsägarna Sveriges seminarium. Foto: Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 4 februari, 2016

Ris och ros till Attefalls rapport

Intressant förslag men också tveksamheter - inte minst om förturssystem. Det var några av reaktionerna på Stefan Attefalls rapport om social bostadspolitik som publicerades i dag.

En ny social bostadspolitik på tre ben där alla benen är lika nödvändiga för att få en stadig lösning. Det är grunden i en rapport som förre bostadsministern Stefan Attefall tagit fram för Fastighetsägarna Sverige räkning. I dag presenterade han sina slutsatser på ett morgonseminarium och betonade att det krävs en krismedvetenhet hos alla, såväl inom politiken och i branschen, för att man ska nå fram.

[ Annons ]

Attefalls slutsatser är i korthet att man måste fortsätta förenkla för nyproduktion men för att grupper med svag ekonomi ska ha en chans att få en permanent bostad krävs också dubbla bostadsbidrag, och att en förtur inrättas där tio procent av lediga och nybyggda lägenheter ska gå till de som idag inte kan komma in på marknaden. (Läs mer i Fastighetstidningens reportage och i rapporten i sin helhet.)

Micael Nilsson, utredare på Boverket och förespråkare för att vi med statliga pengar bygger social housing, såg många brister i Attefalls förslag.

– Vi har idag en extremt akut situation där trångboddheten redan nått ut även på mindre orter i landet på grund av alla nyanlända som ska ha en bostad. I ett sådant läge tror jag inte att man kommer så långt med nya reformer – vi är redan förbi den punkten sådant kan ha en effekt – i alla fall på kort sikt.

Micael Nilsson menar också att det kommer bli svårt att få till ett acceptabelt förturssystem så länge det råder kraftig brist på bostäder.

– Man har haft sådana förturer förut och tagit bort dem eftersom de visat sig vara svåra att administrera. Vilka ska gå före i kön?, undrar han.

Chris Österlund, chef för ekonomi och finans på Sabo, var inte lika kritisk och såg många bra förslag i rapporten. Hon betonade att allmännyttan den senaste tiden ängsligt arbetat med kraven på affärsmässighet och avkastning, och att det nu är dags att rikta blickarna mer mot de mjuka bostadssociala frågorna. Kanske mjuka upp reglerna för inkomstkrav för nya hyresgäster.

Men att hennes medlemsbolag skulle klara av att bygga för den efterfrågan som finns tror hon inte.

– Bostadsbristen är en tyst hjärtinfarkt som pågått länge. Åtgärder skulle ha satts in för länge sedan.

Hur ställer sig då privata fastighetsägare till förslaget om höjda bostadsbidrag och öppna upp tio procent av beståndet till förtur får ekonomiskt svaga?

– Bidrag till de boende och inte bolagen är rätt väg att gå. Vad gäller förturer får man fundera över nivåer och hur de ska fördelas. Vi lämnar idag lägenheter till kommunernas socialtjänster men det har av administrativa orsaker inte blivit så många, säger Stefan Ränk, vd på Einar Mattsson AB.

Elise Berggren, kommunikationschef på Stena Fastigheter är också positiv till höjda bostadsbidragen, men tycker att tio procent av lägenheterna till en förturskö kan ställa till bekymmer.

– Jag tror att många som idag står i bostadsköer kommer att känna sig undanträngda.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]