Regeringen behöver bli tydligare och mer konsekventa i sina rapporter när man inte går på EU:s rekommendationer visar Riksrevisionens senaste granskningsrapport. Foto: Linus Hallgren
Publicerat 25 oktober, 2017

Riksrevisionen riktar kritik mot regeringen i ny granskning

I en ny granskningsrapport önskar Riksrevisionen ökad transparens om varför Sverige inte följer vissa ekonomiska EU-rekommendationer. Riksrevisionen har kartlagt hur rekommendationerna följs under perioden 2011–2015.

I samarbete med fem andra EU-länder har Riksrevisionen kartlagt hur regeringen tillämpat rekommendationsunderlaget under perioden 2011–2015. Även fast granskningen visar att Sverige till stor del följt rekommendationerna, så menar Riksrevisionen att rapporteringen om när de väljer att inte följa rekommendationerna är för dålig.

[ Annons ]

– I flera fall har regeringen inte lämnat några skäl till varför den inte delar EU:s bedömning om specifika åtgärdsförslag. Riksrevisionens bedömning är att regeringen kan öka nyttan av det arbete som ligger bakom rekommendationerna genom att på ett tydligare och mer konsekvent sätt redovisa sin syn på EU:s åtgärdsförslag, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

EU, Internationella valutafonden (IMF) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) gör regelbundna analyser om Sverige och andra länders ekonomier. Varje land får sedan rekommendationer som är baserade på analysunderlaget. Rekommendationerna är inget bindande direktiv från Eus sida, men ses däremot som viktiga instrument för att skapa en gemensam, ansvarfull ekonomisk politik inom EU. Regeringen borde även använt rekommendationerna från OECD och IMF i budgetpropositionen, då man är medlemmar i bägge organisationerna.

– I ett internationellt sammanhang tillmäts dessa rekommendationer stor betydelse och i grunden har regeringen samma syn på dem som på rekommendationerna från EU. Det är därför naturligt att riksdagens ledamöter också får information om vad regeringen tycker om IMF:s och OECD:s syn på hur riskerna för svensk ekonomi ska hanteras, säger Bengt Lewin, projektledare för den genomförda granskningen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]