[ Annons ]

Publicerat 17 juni, 2020

Riksrevisionen: dåligt skydd vid köp av nyproduktion

Riksrevisionen menar att köparna av nyproducerade lägenheter inte är tillräckligt skyddade och att lagändringar krävs.

Riksrevisionen menar att regeringen och berörda myndigheter inte gjort tillräckligt för att köparnas intressen ska tillvaratas vid köp av
nyproducerade bostadsrätter.

I en rapport rekommenderar Riksrevisionen därför regeringen att se över bostadsrättslagen och andra relevanta föreskrifter för att säkerställa att köpare av nyproducerade bostadsrätter omfattas av ett ändamålsenligt konsumentskydd, i linje med skyddet på andra konsumentmarknader.

[ Annons ]

Från regeringens sida instämmer man i de övergripande slutsatserna. Men det pågår just nu en översyn av bostadsrättslagen, bland annat utifrån förslagen i betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. Från regeringens sida menar man att flera av förslagen kan bidra till att stärka konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter.  Men betänkandet omfattar inta alla de brister som Riksrevisionen har pekat på. Därför ska man på Regeringskansliet ta fram ytterligare beredningsunderlag.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]