Foto: RIkshem
Publicerat 4 september, 2019

Rikshem planerar lägenheter i Luleå

Det är stor efterfrågan på Rikshems lägenheter på Radiomasten på Mjölkudden i Luleå. Därför vill man nu bygga ytterligare 150 hyresrätter i området.

Förslaget ligger just nu hos kommunen med målet att en detaljplaneändring på området ska kunna påbörjas under hösten.

[ Annons ]

Rikshem har idag 173 hyresrättslägenheter på Mjölkudden, byggda 1993. Tack vare stor efterfråga planerar man nu alltsså för ytterligare lägenheter i området. Det handlar om runt 150 hyresrättslägenheter fördelade 5 våningar. Hur det slutgiltiga förslaget utformas bestäms genom detaljplaneprocessen.

– Radiomasten är ett av våra populäraste områden och vi har utrymme för att bygga fler bostäder. Lägenheter med tillgång till hiss saknas i närområdet och vi vet att efterfrågan är stor både bland barnfamiljer och äldre som flyttar från villan. Vi vill skapa nya bostäder som gör området tillgängligt för fler och planerar för lägenheter i olika storlekar, säger Anna-Karin Eriksson, Regionchef, Norra Sverige på Rikshem.

De nya husen planeras att byggas runt den befintliga bebyggelsen på Rikshems mark. Området har idag en stor grön gård som kommer bevaras och även utvecklas tillsammans med de nya husen. Fler parkeringar skapas också i området genom ett nytt parkeringshus i två våningar som byggs längst med Mjölkuddsvägen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]