Foto: RIkshem
Publicerat 2 maj, 2019

Rikshem ökar byggtakten

Rikshem siktar på att bygga 500–1 000 lägenheter om året under de närmaste åren. Man beräknar att utveckla 400 000 byggbara kvadratmeter bruttototalarea fram till 2022.

Rikshem inleder omgående upphandling av ramavtalsaktörer för ett långsiktigt samarbete med en effektiv nyproduktion. Man planeras bland annat för hyresrättslägenheter, studentlägenheter och trygghetsboenden.

[ Annons ]

– Att skapa nya bostäder och utveckla våra samhällen är något av det viktigaste Rikshem kan bidra med. Det finns ett fortsatt behov av bra bostäder till en rimlig kostnad och utifrån vår storlek kan vi hitta skalfördelar för vår nyproduktion. Vi behöver bygga effektivt för att tillgodose de behov av bostäder som finns på lång sikt, säger Elin Sjöstrand, chef projekt på Rikshem.

Rikshem finns i utvalda tillväxtorter i Sverige och satsar på att utveckla befintliga områden, som erbjuder olika typer av bostäder, upplåtelseformer och samhällsfunktioner och där människor både kan och vill bo kvar under en längre tid.

– Under en livstid har vi behov av olika typer av bostäder och vi vill att man ska kunna bo kvar i ett område även när livet förändras. Det handlar om att blanda exempelvis äldre och nyare fastigheter, erbjuda lägenheter av varierande storlek och fastigheter för samhällsviktiga funktioner, säger Elin Sjöstrand.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]