Publicerat 25 augusti, 2021

Rikshem ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Bostadsbolaget Rikshem, som ägs av Fjärde AP-fonden och AMF, redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 762 miljoner kronor (760), en ökning med 0,3 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 467 miljoner kronor (448), en ökning med 4,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 521 miljoner kronor (301), en ökning med 73,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 2 514 miljoner kronor (1 091).

Resultatet efter skatt blev 2 050 miljoner kronor (863), en ökning med 137,5 procent mot föregående år.

"Avkastningskraven har fortsatt sjunka med stark efterfrågan på våra segment, vi är bra positionerade och har en stark värdeförändring och en ökande totalavkastning. Våra pågående projekt löper på bra men vi har utmaningar att komma igång med nya projekt på grund av långa handläggningstider för viktiga myndighetsbeslut och utdragna förhandlingar med Hyresgästföreningen", uppger vd Anette Frumerie.

Rikshem, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter7627600,3%
Driftöverskott4674484,2%
Förvaltningsresultat52130173,1%
Resultat före skatt2 5141 091130,4%
Nettoresultat2 050863137,5%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]