Publicerat 5 februari, 2021

Rikshem minskade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet

Bostadsbolaget Rikshem, som ägs av Fjärde AP-fonden och AMF, redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 756 miljoner kronor (729), en ökning med 3,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 414 miljoner kronor (365), en ökning med 13,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 337 miljoner kronor (371), en minskning med 9,2 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 885 miljoner kronor (680), en ökning med 30,1 procent mot föregående år.

- Vi summerar ett ekonomisk starkt år för Rikshem, trots utmaningar i form av coronapandemin. Vi har ett ökande driftsöverskott och en god totalavkastning och står väl rustade när vi nu gått in i 2021. Vi fortsätter också att höja vår kundnöjdhet, ett bra betyg på att vårt fokus på god förvaltning ger resultat. Jag är stolt över hur väl Rikshem hanterat effekterna av pandemin och ser fram emot att tillsammans med medarbetarna fortsätta arbeta mot våra högt ställda mål, säger vd Anette Frumerie i rapporten.

Rikshem, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter7567293,7%
Driftöverskott41436513,4%
Förvaltningsresultat337371-9,2%
Nettoresultat88568030,1%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]