Publicerat 25 augusti, 2020

Rikshem minskade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Bostadsbolaget Rikshem, som ägs av Fjärde AP-fonden och AMF, redovisar lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 760 miljoner kronor (724), en ökning med 5,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 448 miljoner kronor (401), en ökning med 11,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 301 miljoner kronor (350), en minskning med 14,0 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 091 miljoner kronor (989).

Resultatet efter skatt blev 863 miljoner kronor (834), en ökning med 3,5 procent mot föregående år.

"Intäktsökningen är fortsatt god och kostnaderna minskar. Driftsöverskottet ökar med 12 procent i kvartalet och med 16 procent för första halvåret. Förändringen beror bland annat på effekter av årliga hyreshöjningar samt nyproduktion och förvärv från föregående år och att den milda vintern gett lägre driftskostnader. Vårt intäktsfokus och det skadeförebyggande arbetet löper på", skriver vd Anette Frumerie i rapporten.

Rikshem, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Hyresintäkter7607245,0%
Driftöverskott44840111,7%
Förvaltningsresultat301350-14,0%
Resultat före skatt1 09198910,3%
Nettoresultat8638343,5%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]