Bild: Sweco.
Publicerat 17 april, 2019

Rikshem bygger 97 nya bostäder i Umeå

Nu påbörjar Rikshem byggnationen av 97 nyproducerade lägenheter på Sandbacka. Två nya bostadshus ska uppföras samtidigt som det befintliga bostadsområdet på Sandbackavägen 34 utvecklas.

Bostadshusen blir sex respektive åtta våningar höga och ska stå klara i slutet av 2020 respektive början av 2021. Det blir framförallt lägenheter om 1-2 rum och kök, men även lägenheter om 3-4 rum och kök. De nya husen är en del i utvecklingen av området i den centrala stadsdelen Sandbacka, där Rikshem sedan tidigare äger fastigheter.

[ Annons ]

– Med sitt centrala läge är Sandbacka ett av Umeås populäraste områden och vi ser en stor efterfrågan på hyresrätter, framförallt ettor och tvåor. Ytterligare hus i ett befintligt bostadsområde gör det möjligt att skapa nya bostäder snabbare än om ett nytt bostadsområde utvecklas från grunden. Vi har haft en dialog med de boende för att fånga upp deras behov. Genom ett helhetsperspektiv kan vi utveckla långsiktigt hållbara områden, säger Anna-Karin Eriksson, regionchef norra Sverige på Rikshem.

I det befintliga bostadsområdet på Sandbackavägen 34 utvecklas utemiljön och miljöhusen samtidigt som fasaderna på fastigheterna renoveras. Utvecklingen av utemiljön inkluderar en ny lekplats och aktivitetsbod för de boende i området samtidigt som belysning, sitt- och grillytor förbättras. Nya parkeringar kommer också innefatta carport-platser och platser för rörelsehindrade.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]