Publicerat 13 juni, 2019

Riksdagen har röstat igenom tuffare tag mot svarthandel

Det kommer att bli betydligt tuffare för den som befattar sig med svarthandel, otillåten andrahandsuthyrning, skenbyten och oskäligt höga andrahandshyror. I straffskalan kommer fängelse att finnas.

Syftet med lagskärpningarna är att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad med fler förstahandskontrakt och sundare boendevillkor. Detta då det idag är många som bor med otillåtna och därmed otrygga andrahandskontrakt, ofta med en mycket hög hyra. Med reglerna vill man också få bukt med handeln med hyreskontrakt, som skapar inlåsningar och orättvisa villkor på bostadsmarknaden.

[ Annons ]

– Tyvärr har missbruket av hyresrätten ökat de senaste åren. Det är bra att vi nu får en kraftfullare lagstiftning på plats för att motverka svarthandel, skenbyten och otillåten andrahandsuthyrning. Förhoppningsvis kan detta leda till att fler hyreslägenheter kan förmedlas till personer som står i bostadskö, och därigenom bidra till rättvisare villkor och tryggare boendeförhållanden, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Men han betonar samtidigt att om bostadsmarknaden ska fungera bra behövs ytterligare reformer. Han pekar också på behovet av en social bostadspolitik som hjälper de som idag har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Regeringens förslag som nu antogs av riksdagen innebär att det  blir straffbart att betala för att förvärva en hyresrätt.  Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år, eller om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

De nya reglerna träder i kraft den 1 oktober 2019.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]