[ Annons ]

Sveriges riksdag uppmanade på onsdagen regeringen att införa privat initiativrätt för detaljplaner och nya riktvärden för buller utomhus. Beslut som skulle kunna både öka och snabba på bostadsbyggandet, enligt Fastighetsägarna.
Publicerat 30 april, 2015

Riksdagen föreslår privat initiativrätt till detaljplaner

Sveriges riksdag uppmanade på onsdagen regeringen att införa privat initiativrätt för detaljplaner och nya riktvärden för buller utomhus. Beslut som skulle kunna både öka och snabba på bostadsbyggandet, enligt Fastighetsägarna.

I riksdagens tillkännagivande uppmanas regeringen att införa möjligheten för bland annat fastighetsägare och byggföretag att själva ta fram detaljplaner som sedan beslutas av kommunen. Med dagens regler kan den som vill bygga endast begära ett så kallat planbesked.

[ Annons ]

– Det finns mycket att vinna på att stärka den enskildes möjligheter att skapa förutsättningar för önskvärda exploateringar. Med en privat initiativrätt för detaljplaner kommer det att produceras fler detaljplaner och processen kommer att gå fortare. Privat framtagna detaljplaner har också sannolikt högre genomförbarhet vilket leder till att fler byggplaner realiseras, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

Riksdagen vill också att regeringen ser över riktvärdena för utomhusbuller så att samma nivåer gäller för alla typer av bostäder oavsett storlek. Idag tillåts högre riktvärden för bostäder med en maximal bostadsyta på 35 kvadratmeter medan större bostäder har ett lägre gränsvärde.

– Enhetliga bullerregler för alla typer av bostäder oavsett storlek kommer bidra till att det byggs mer i attraktiva stadsmiljöer med goda kommunikationer. Att ha olika regler för olika bostadsstorlekar är inte effektivt och svårmotiverat.. Därför är det välkommet att riksdagen nu vill ha enhetliga, mer tillåtande regler för bostäder, säger Rikard Silverfur.

Riksdagen uppmanade också regeringen att utarbeta ett förslag om att bygglovsavgiften ska minska om en kommun inte meddelar beslut i tid, samt att utreda möjligheterna att göra lättnader i tillgänglighetskraven för studentbostäder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]