Minst 100 nyanlända ska få jobb eller praktik hos Riksbyggen inom en treårsperiod. Bolaget är ett av de första företag som gått med i den så kallade 100-klubben.
Publicerat 12 oktober, 2015

Riksbyggen utlovar jobb för 100 nyanlända

Minst 100 nyanlända ska få jobb eller praktik hos Riksbyggen inom en treårsperiod. Bolaget är ett av de första företag som gått med i den så kallade 100-klubben.

100-klubben är regeringens satsning för att snabbt få nyanlända etablerade på arbetsmarknaden och skapa förutsättningar för att tillföra företagen ny arbetskraft och kompetens. Företag som ansluter sig till 100-klubben åtar sig att erbjuda praktik eller arbete för minst 100 nyanlända personer under de kommande tre åren. Ersättning utgår till deltagarna från Arbetsförmedlingen. Nu har Riksbyggen anslutit sig till klubben.

[ Annons ]

– Från Riksbyggens sida ser vi det här som en stor möjlighet att kunna fylla på med ny arbetskraft inom områden där vi kommer att få en brist i framtiden. Det är också ett tillfälle för Riksbyggen att ta sin del av samhällsansvaret för att nyanlända ska känna sig välkomna till Sverige och få en bra start i sitt nya hemland, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

Företagen kommer tillsammans med Arbetsförmedlingen att använda den så kallade Snabbspårsmodellen för att identifiera vilka nyanlända som passar för respektive företag, utifrån varje persons utbildning, kompetens och andra erfarenheter.

– Riksbyggen har verksamhet över stora delar av landet och har många olika yrkeskategorier som finns representerade inom företaget. Vår bedömning är att deltagandet i 100-klubben kommer att bli en winwin-situation för Riksbyggen som företag och för de nyanlända som deltar i insatsen, säger Karin Goddard, HR-chef på Riksbyggen.

Tillsammans med Riksbyggen är också Sweco och Ragn-Sells först ut i 100-klubben.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]