Bild: Fojab.
Publicerat 31 januari, 2020

Riksbyggen och Stena väljer Fojab

Fojab tar hem den arkitekttävling som Riksbyggen och Stena Fastigheter utlyst för 150 bostäder på Masthuggskajen i Göteborg. Förslaget vann tack vare ett fokus på att ”åstadkomma ett lekfullt och värdigt kvarter som skapar attraktiva stadsrum och tar tillvara det unika läget mellan älv och storstad.”

Masthuggskajen är ett av Göteborg största stadutvecklingsprojekt och är beläget mellan Järntorget, Långgatorna och Göta älv och är en del av Älvstaden. Masthuggskajen är tänkt att bli en plats med kontraster och stark koppling till folklivet och kulturen kring Järntorget, Långgatorna och Linnéstaden.

[ Annons ]

– Vi är oerhört stolta och glada över att få vara med och utveckla denna expansiva del av Göteborg med sex karaktärsfulla byggnader som bidrar till levande och attraktiva stadsrum, säger Joachim Lundquist, arkitekturchef och ansvarig arkitekt på Fojab.

Fojabs vinnande förslag heter Masthuggsskäret och innefattar drygt 150 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, samt butikslokaler och restauranger. Gestaltningen är baserad på sex distinkta byggnader med trappande form, som tillsammans bildar två familjer. Kvarterets terrassering och öppningar ger fantastiska utblickar mot älven. Kvarteret har även flera olika små torg med restauranger och caféer, både mot vattnet och staden.

Fasaderna utformas med tegel och inslag av stål och smide som berättar om stadsdelens historia och kvarterets läge. Terrasser och passager får detaljer i trä som tillför värme i gestaltningen. Kompositionen blir sammantaget kärv, lekfull och varierad men kanske främst av allt robust – en långsiktigt hållbar arkitektur.

– Utifrån en stark idé har vi arbetat fram ett projekt med hög arkitektonisk kvalitet. Kvarteret har en karaktär och värdighet som tar tillvara det unika läget mellan älv och storstad. Gestaltningen berättar en tydlig historia, och förmedlar det känsliga mötet mellan höghus, kaj och bryggor, säger Stefan Johansson, arkitekt och kreativ ledare på Fojab.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]