Publicerat 28 januari, 2019

Riksbankschef vill gärna ha både sänkt ränteavdrag och fastighetskatt

Kerstin af Johnick, förste vice riksbankschef, är nöjd med inflationen och inte så pessimistisk om den framtida konjunkturen. Nu efterlyser hon långsiktiga politiska åtgärder som ska få bukt med bostadsmarknaden, bland annat sänkta ränteavdrag och även fastighetsskatt.

Det var en tämligen nöjd vice riksbankschef som redogjorde för Riksbankens syn på ränta och konjunktur på ett seminarium som Fastighetsägarna anordnat. Särskilt nöjd är hon med att inflation idag rör sig runt två procent, det som också varit målet för Riksbanken.

[ Annons ]

– Det har också gjort det möjligt för oss att för första gången på sju år kunna höja räntan (idag är den -0,25%).  Vår prognos är ytterligare en höjning som sannolikt sker under andra halvåret 2019, säger Kerstin af Johnick.

Riksbanken räknar med tillväxt runt 1,5 procent och hon säger att hon själv är mer optimistisk än många andra bedömare, till exempel Nordea som idag räknar med högst en procents tillväxt 2019.

Riksbanken har redan dragit ner på köp av statsobligationer, men säger af Johnick: ”Vår penningpolitik slår inte i bromsen, snarare lättar den på gasen. Vi har fortfarande en expansiv politik.

– När vi höjer räntan ytterligare avvecklar vi köpen av statsobligationer. Därefter ska reporäntan vara instrumentet för marknaden. Obligationsportföljen ska minska på sikt.

Frågan många ställer sig är hur hög en normal ränta egentligen är, tidigare har Riksbanken nämnt 2,5 – 4 procent. Nu har man satt ett mål på en procents reporänta 2020.

– Ja, det är knepigt att säga vad som egentligen är normalt. Mycket beror på vad som händer i omvärlden men som det ser ut nu ser vi inte att det blir så höga räntor i närtid.

Hur ser hon då på risken att Riksbanken inte kan agera i ett läge med sjunkande konjunkturer?

– Visst är det så att utrymmet att agera begränsas med så låga räntor. och då kanske vi bör ha mer samspel mellan penning- och finanspolitiken.

Det är väl känt att såväl Riksbanken och Finansinspektionen efterlyst mer politiska beslut för att slippa ha det svenska skuldberget i knät och Kerstin af Johnick tog tillfället i akt att skicka några signaler till den nygamla regeringen.

– Vi ser gärna se fler reformer som styr bostadssektorn, och vi vill se långsiktiga lösningar eftersom de fundamentala problemen består med hög bostadsbrist. Det är dags att se över skattepolitiken. Nu plåstrar vi i ena hörnet, det gäller att ta tag i bostadspolitiken rejält.

I stort är reformerna sänkta ränteavdrag med en avtrappning, någon nivå vill hon inte kommunicera. Även fastighetskatten tycker hon är värd att ta se över.

Är du inte orolig för att sådana åtgärder kan komma som lök på laxen när räntorna går upp och leda till sänkt konsumtion och lägre inflation?

– Inget kan göras enskilt och det handlar som sagt om att genomföra ett större paket med skattepolitik på olika områden. Men visst konsumtionseffekten svår att bedöma, vi vet inte om de högt skuldsatta hushållen även har högt sparande, men det finns en oro att det inte har det och det kan påverka och leda till lägre tillväxt.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]