[ Annons ]

Foto: Riksbanken.
Publicerat 22 september, 2020

Riksbanken varnar för en tuff väg tillbaka

Lång väg tillbaka för den globala ekonomin, konstaterar Riksbanken i sin penningpolitiska rapport och flaggar samtidigt för fara för nya bakslag.

Nedgången i svensk ekonomi under andra kvartalet var den största som någonsin uppmätts under ett enskilt kvartal sedan sådan statistik började tas fram 1980. I den Penningpolitiska rapporten som Riksbanken publicerade idag ses vissa tecken på återhämtning. Konsumtionen kom igång igen under sommaren, och många företag rapporterar ökad omsättning. Samtidigt saknas inte problem, exempelvis är arbetslösheten snabbt stigande.

[ Annons ]

Krisen har lett till omfattande finanspolitiska stimulansåtgärder, vilket inte minst märktes i gårdagens budgetpresentation. Parallellt har Riksbanken agerat för att öka likviditeten i ekonomin och se till att kreditförsörjningen säkerställs. 

”Utvecklingen hittills tyder på? att åtgärderna i stora drag har fungerat som det var tänkt”, skriver Riksbanken i rapporten. 

Samtidigt menar man att fler åtgärder kommer behövas i framtiden.

”Det kommer under lång tid att behövas ett omfattande ekonomisk-politiskt stöd för att föra ekonomin tillbaka mot ett mer normalt läge” skriver Riksbanken.

När det gäller det framtida ränteläget råder osäkerhet. I huvudscenariot kommer dagens nollränta att räcka, men enligt ett alternativt, sämre scenario kan styrräntan att behöva sänkas ytterligare.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]