[ Annons ]

Långvarigt låg inflation har fått fler att tvivla på Riksbankens vilja att nå inflationsmålet på två procent. Efter sin senaste ränteanalys gör Fastighetsägarna bedömningen att Riksbanken nu ökar sitt fokus på att få upp inflationen och sänker räntan till 0,5 procent i juli och till 0,25 procent i september.
Publicerat 26 juni, 2014

”Riksbanken storsänker – välj kort bindningstid”

Långvarigt låg inflation har fått fler att tvivla på Riksbankens vilja att nå inflationsmålet på två procent. Efter sin senaste ränteanalys gör Fastighetsägarna bedömningen att Riksbanken nu ökar sitt fokus på att få upp inflationen och sänker räntan till 0,5 procent i juli och till 0,25 procent i september.

– Trycket på Riksbanken att sänka är hårt. Inflationen har legat långt under Riksbankens inflationsmål under flera år nu. Det är alltså inte förvånande att det börjar påverka trovärdigheten för penningpolitiken. Den tröga återhämtningen i euroområdet och ECB:s senaste sänkning, som säkerligen kan följas av ytterligare lättnader, ökar trycket ytterligare, säger Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

Fastighetsägarna räknar därför med att Riksbanken sänker reporäntan från dagens 0,75 procent till 0,5 procent i samband med räntemötet den 2 juli.
– Vi räknar också med att räntebanan, prognosen för framtida ränteförändringar, kommer att justeras ned ordentligt. Därmed står dörren vidöppen för ytterligare en sänkning till 0,25 procent i senare i höst, säger Tomas Ernhagen.

Enligt Fastighetsägarnas analys är den lättare penningpolitiken ett argument för lånetagare att välja kort bindningstid. För bolånetagaren pekas den korta tremånadersräntan ut som det bästa alternativet i dagsläget.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]