[ Annons ]

Riksbankens negativa reporänta fortsätter neråt. På onsdagen fastställdes räntan till -0,25 procent. Samtidigt köper Riksbanken statsobligationer för 30 miljarder kronor.
Publicerat 18 mars, 2015

Riksbanken sänker reporäntan till ?0,25 procent

Riksbankens negativa reporänta fortsätter neråt. På onsdagen fastställdes räntan till -0,25 procent. Samtidigt köper Riksbanken statsobligationer för 30 miljarder kronor.

Riksbanken ser tecken på att inflationen har bottnat och är på väg upp, men också att den senaste tidens förstärkning av kronan riskerar att bryta den trenden. För att understödja uppgången i inflationen har Riksbankens direktion beslutat att göra penningpolitiken ännu mer expansiv genom att sänka reporäntan med 0,15 procentenheter till -0,25 procent.

[ Annons ]

Dessutom kommer Riksbanken köpa nominella statsobligationer för 30 miljarder kronor med löptider upp till 25 år. Köpen, som inleds den 26 mars och beräknas vara slutförda i början av maj 2015, innebär en utökning av de köp som gjordes under februari och mars.

Reporäntan förväntas ligga kvar på ?0,25 procent åtminstone till andra halvåret 2016. Därefter förväntas den stiga gradvis och i en långsammare takt än i prognosen i den penningpolitiska rapporten i februari. Reporäntesänkningen och Riksbankens köp av statsobligationer sänker det allmänna ränteläget och bidrar på så sätt till att efterfrågan i ekonomin, och därmed inflationstrycket, stiger.

Riksbanken uppger i ett pressmeddelande att beredskap finns för ytterligare sänkningar samt för förvärv av ännu fler statsobligationer.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]