[ Annons ]

Riksbankens direktion skjuter en kommande räntehöjning på framtiden. Nollräntan kommer att ligga kvar tills inflationen är nära två procent. Riksbanken bedömer att det blir lämpligt att höja räntan först under andra halvåret 2016.
Publicerat 16 december, 2014

Riksbanken: Reporäntan ligger kvar på noll

Riksbankens direktion skjuter en kommande räntehöjning på framtiden. Nollräntan kommer att ligga kvar tills inflationen är nära två procent. Riksbanken bedömer att det blir lämpligt att höja räntan först under andra halvåret 2016.

Beslutet att skjuta på en höjning av räntan motiveras av att inflationen fortfarande är låg. Först under andra halvåret 2016 bedöms det vara lämpligt att börja höja räntan, då förväntas KPIF-inflationen ligga nära 2 procent.

[ Annons ]

Om det krävs en mer expansiv penningpolitik för att höja inflationen fortsätter Riksbanken i första hand att skjuta på en första höjning av reporäntan. Men banken skriver också att man ”förbereder även ytterligare åtgärder som kan användas för att göra penningpolitiken mer expansiv. Sådana åtgärder ska vid behov kunna presenteras med start från nästa penningpolitiska möte” i ett pressmeddelande.

Det kraftigt fallande oljepriset är en av orsakerna till att prognosen för inflationen i omvärlden är lägre. Men den svenska konjunkturen fortsätter att förbättras enligt Riksbanken, sedan oktober har den ekonomiska utvecklingen varit i linje med Riksbankens prognos. BNP och sysselsättning bedöms fortsätta stiga.

Risken för långvarig deflation är oroande och det skulle kunna få förödande konsekvenser för svensk ekonomi. Det inser Riksbanken och det var därför den sänkte reporäntan till noll procent i oktober, menar Tomas Ernhagen chefekonom på Fastighetsägarna Sverige.
– Det flesta insåg redan då att det inte skulle räcka för att få upp inflationen tillräckligt snabbt. Sedan dess har vi fått svart på vitt att inflationsförväntningarna fortsätter att falla. Efter vice Riksbankschefen Per Janssons tal om möjligheten att införa minusränta, var intresset därför stort inför dagens räntebesked, säger han och fortsätter:

– Riksbanken skriver att de förbereder även ytterligare åtgärder som kan användas för att göra penningpolitiken mer expansiv. Det ser vi fram emot. Nollräntan är inte slutpunkten.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]