[ Annons ]

Samhällsfastigheten Hisinge Hus vid Backaplan i Göteborg är en av de fastigheter som Revelop utvecklar.
Publicerat 4 maj, 2022

Revelop ny delägare i Myrspoven

Genom att gå in som delägare i det svenska proptechbolaget Myrspoven hoppas fastighetsbolaget Revelop kunna trappa upp utvecklingen av AI-baserade automationslösningar.

Det har från flera pekats på behovet av samverkan mellan olika bolag i värdekedjan och nya affärsmodeller för att proptech-branschen ska kunna växla upp. Detta inte minst då de flesta fastighetsägare inte själva har resurserna att sätta ihop en fungerande systemlösning där all teknik i beståndet fungerar ihop.

Ett helt färskt exempel är Revelop som nu går in som delägare i det svenska proptechbolaget Myrspoven.

[ Annons ]

– Vi går in som delägare i Myrspoven för att vi tillsammans ska kunna trappa upp utvecklingen av smarta automationslösningar och arbetet med minskade koldioxidutsläpp från vår bransch. Myrspoven har kommit långt på den här resan och vi vill både stötta dem i utvecklingsarbetet framåt och samtidigt dra nytta av det i våra fastigheter, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

Myrspoven är ett svenskt proptechbolag som utvecklar AI-drivna mjukvarulösningar för fastighetsautomation.  De båda bolagen har sedan tidigare ett samarbete kring ett system som med hjälp av AI lär sig att optimera drift, minska energianvändning, förbättra inomhusklimat och det till lägre kostnader.

– Att Revelop går in som delägare är extremt positivt för oss. Revelop ligger längst fram vad gäller hållbar fastighetsförvaltning, vilket inte minst vårt samarbete som signifikant reducerat koldioxidutsläppen visar. Vi har mycket att tillföra varandra i den fortsatta utvecklingen, säger Anders Kallebo, CEO och grundare av Myrspoven. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]