[ Annons ]

REPLIK: Nej, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna är inte rädda för att samarbeta med varandra, men kan bli bättre på att berätta vad de görs tillsammans. Nu tar de tre organisationerna chansen att göra just detta.
Publicerat 22 april, 2015

"Visst samarbetar vi redan"

REPLIK: Nej, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna är inte rädda för att samarbeta med varandra, men kan bli bättre på att berätta vad de görs tillsammans. Nu tar de tre organisationerna chansen att göra just detta.

 

[ Annons ]

I senaste numret av Fastighetstidningen (nr 3 april 2015) efterlyser Ragnhild Backman en bättre samverkan mellan Fastighetsägarna, Svensk Handel och Visita. ”Vi är väl inte rädda för varandra?”, skriver hon. Nej, det är vi inte – tvärtom! Men däremot kan vi bli bättre på att tala om vad vi gör tillsammans. Så nu tar vi chansen.

Vi är tre systerorganisationer inom näringslivet som sedan flera år tillbaka samarbetar inom ramen för organisationen Svenska Stadskärnor. Vi deltar i styrelsearbetet och medfinansierar verksamheten. Ett projekt som nu pågår i nio städer runt om i landet handlar om kvällsekonomin, om stadens och stadskärnans totala utbud av tjänster, aktiviteter och upplevelser efter kontorstid.

Syftet är givetvis att göra staden till en trygg och attraktiv plats för invånare i alla åldrar.

Projektet ska utveckla en kvalitetsmärkning – Purple Flag – som blir symbol för en jämställd, trygg, hållbar och attraktiv stad med upplevelser under kvälls- och nattetid av hög kvalitet. Projektet involverar både affärsidkare, fastighetsägare, restauranger, caféer, barer, nattklubbar, biografer, teatrar men också vaktbolag, nattvandrare och kommunala servicefunktioner. Syftet är givetvis att göra staden till en trygg och attraktiv plats för invånare i alla åldrar.

Det viktiga är att våra medlemsföretag får tydliga spelregler.

Vi samarbetar också för att öka kunskapen bland kommunens politiker och tjänstemän om utbudets betydelse för att attrahera invånare och besökare till en stad eller plats. Vi ställer inte stad mot landsbygd utan vill visa att vi kan utveckla bådadera. Det viktiga är att våra medlemsföretag får tydliga spelregler om hur kommunens översiktsplaner förhåller sig till det utbud som invånare och besökare efterfrågar.

Vi ser också möjligheter att tillsammans utveckla nya finansieringsmodeller för att öka attraktionskraften runt om i landet. Just nu undersöker vi ett koncept som kallas BID (Business Improvement Districts) och ser om en svensk modell av BID:s skulle kunna utvecklas. Tanken är att engagera aktörer i näringsliv och offentlig sektor att tydligare samarbeta i stads- och platsutvecklingsfrågor.

I Almedalen kommer vi tillsammans att arrangera ett seminarium (tisdag 30 juni, kl 13-15) om hållbar stads- och platsutveckling där utgångspunkten är att vi behöver jobba mer tillsammans. Vi har bjudit in bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan men också lokala politiker för att få upp hållbar stads- och platsutveckling på agendan.

För att stärka företagens möjligheter att växa lokalt och ge människorna ett värde krävs att politiker ser företagen som en strategisk partner i utvecklandet av staden. Fastighetsägarna, Svensk Handel och Visita har allt att vinna på att gå fram med en gemensam och tydlig röst i hur framtidens stads- och platsutvecklingsarbete bör utformas.

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna
Karin Johansson, vd Svensk Handel
Eva Östling, vd Visita

Bakgrund:

I Fastighetstidningen nr 3 skrev Ragnhild Backman, ledamot i Fastighetsägarna Sveriges styrelse och vd i Backmans Fastighets- och Företagsutveckling, en krönika där hon efterlyste initiativ till samarbete över organisationsgränserna för en mer gynnsam stadsutveckling och regiontillväxt. Läs hennes krönika här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]