[ Annons ]

Fantasihyror är meningslösa om människor inte har råd att efterfråga dem. Se möjligheterna med det statliga stödet istället. Det skriver Hyregästföreningens förhandlingschef i en replik till Fastighetsägarna MittNord som efterfrågan fri hyressättning i nyproducerade hyresrätter.
Publicerat 23 april, 2015

Replik: "Se möjligheterna med det statliga stödet istället"

Fantasihyror är meningslösa om människor inte har råd att efterfråga dem. Se möjligheterna med det statliga stödet istället. Det skriver Hyregästföreningens förhandlingschef i en replik till Fastighetsägarna MittNord som efterfrågan fri hyressättning i nyproducerade hyresrätter.

 

[ Annons ]

Fastighetsägarna MittNord har i ett mycket märkligt debattinlägg valt att driva linjen om friare hyressättning genom att hoppa på Hyresgästföreningen och i form av oförskämda beskyllningar påstå att det är vi som är orsaken till att det inte byggs hyresrätter.

Vi tänker inte sänka oss till Fastighetsägarnas argumentationsnivå men det finns ändå anledning att bemöta deras argument.

För ett år sedan ställde Hyresgästföreningen, efter önskemål och uppdrag från Finansdepartementet, frågan till 13 av de största bostadsföretagen (tio privata bygg- och fastighetsföretag samt tre allmännyttiga bostadsföretag) hur de ser på bostadsbyggande och hyressättning. Merparten av dessa är alltså medlemmar i Fastighetsägarföreningen.

Syftet var att undersöka bolagens syn på förutsättningarna för nyproduktion och deras syn på hur hyressättningen av detta fungerar. Bolagen har tillsammans en produktion som motsvarar ungefär 70 % av den totala nyproduktionen.

Vi kan konstatera att bolagen var ganska samstämmiga i sin analys kring vad de upplevde som hinder för att kunna bygga fler hyresrätter.

De största hindren för deras verksamhet var framför allt höga bygg- och produktionskostnader, dålig tilldelning av byggbar mark, för dyra byggrätter, skattemässig obalans mellan upplåtelseformer, långa kommunala handläggningstider, dålig planberedskap, brist på planhandläggare och svårigheter att få lån för att finansiera hyresrättsprojekt. Även svårförutsägbara planprocesser och kommunala särkrav nämndes som hinder.

Två av de 13 tillfrågade bolagen menade att fri hyressättning skulle öka produktionen av bostäder. Ett tredje bolag tyckte att den så kallade hyresregleringen och skevhet i skattemässiga förutsättningar tillsammans bidrar till att förutsättningarna för att bygga hyresrätter är sämre än för bostadsrätter.

Inget av de tillfrågade bolagen ansåg att Hyresgästföreningen var det största hindret för att de skulle kunna bygga nya hyresfastigheter.

Det är fortfarande vanliga människor, deras potentiella kunder, som ska ha råd att flytta in och betala dessa hyror.

På många håll har hyrorna i nyproduktionen redan slagit i taket för vad människor är beredda att betala. Det är de flesta bedömare överens om. Hyrorna i nyproduktion har de senaste åren stigit med över 40 procent.

Om människor varken har möjlighet eller intresse av att efterfråga hyresrätter som byggs så spelar det ju ingen roll vilka fantasihyror Fastighetsägarna MittNord vill kunna sätta. Det är fortfarande vanliga människor, deras potentiella kunder, som ska ha råd att flytta in och betala dessa hyror.

Hyresregleringen avskaffades 1975, till förmån för ett system där bostadsmarknadens parter gemensamt förhandlar hyran. Det är en viktig konsumentlagstiftning som finns till för att balansera olika intressen och möjliggör både lönsamhet för fastighetsägarna och boendetrygghet för landets tre miljoner hyresgäster. Här ser vi på Hyresgästföreningen Fastighetsägarna som en viktig part med ett stort ansvar.

Företrädare för Fastighetsägarna MittNord borde fokusera på det som faktiskt undanröjer en del av hindren. Staten har föreslagit statlig stimulans för byggande av framför allt mindre lägenheter. Det tycker vi är ett ypperligt sätt att öka byggandet och få fler hyresrätter som människor faktiskt har råd att efterfråga.

Det vore därför högst rimligt att Fastighetsägarna MittNord på allvar började fundera över vad detta statliga stöd skulle innebära för deras möjligheter att bygga mer och pressa produktionspriser och på så sätt bidra till att få ned bostadsbristen.

Det är så klart inte lika roligt att kavla upp armarna och göra skillnad på riktigt som att stå vid sidan om och raljera. Men med tanke på inte minst de 289 000 unga som just nu bara längtar efter att få flytta hemifrån så är det kanske dags att Fastighetsägarna MittNord ger sig in i bostadsbyggarmatchen på allvar.

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]