[ Annons ]

Foto: Susanna Sköld.
Publicerat 9 oktober, 2018

Renoveringen av Nationalmuseum är i hamn

I helgen slår dörrarna till det nyrenoverade Nationalmuseum upp för allmänheten. Det är Statens Fastighetsverk som på uppdrag av regeringen genomfört det komplexa uppdraget under fyra års tid.

Det första spadtaget i renoveringen av Nationalmuseibyggnaden togs i juli 2014; ett ögonblick som föregåtts av många års detaljerad planering. Fyra år och 1,3 miljoner arbetstimmar senare, överlämnades den nyrenoverade byggnaden till Nationalmuseum sommaren 2018.

[ Annons ]

Statens fastighetsverk har genomfört uppdraget inom den ekonomiska ram på cirka 1,2 miljarder kronor som regering och riksdag beslutat att renovering och ombyggnad fick kosta. Det är ett av de största och mest komplexa projekt som Statens fastighetsverk genomfört i modern tid.

En självklar utgångspunkt har varit att tillgodose verksamhetens behov vad gäller klimat, säkerhet, tillgänglighet, brandsäkerhet och logistik. Krav som är helt nödvändiga för att bedriva museiverksamhet idag och för att vara kvar i den byggnad som Friedrich August Stüler ritade och som på 1860-talet uppfördes för att vara Sveriges främsta konstmuseum.

– Balansen mellan att värna ett 150 år gammalt kulturarv och att utveckla byggnaden för att klara nya krav har varit vår främsta utmaning. Över tre tusen personer och femtio yrkesgrupper har arbetat med renoveringen för att skapa en väl fungerande museibyggnad som kan möta besöksintresset under många år framåt. Inkörning av teknik och installationer kommer att ta tid och är möjliga att göra först när publiken rör sig i huset så nu ser vi fram emot att Nationalmuseum slår upp portarna för alla, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

En central utmaning låg i att lösa var tekniken i form av ventilations- och klimatanläggningar skulle placeras, och att addera tusentals löpmeter tekniska installationer i byggnaden samtidigt som de publika ytorna skulle öka. Arkitekterna Wingårdh och Wikerståls lösning blev att placera teknikrummen i var sitt nytt rum, nedsprängda i berget under museets båda ljusgårdar.

– Att spränga under ljusgårdarna visade sig vara en rejäl utmaning för oss. I vissa delar gick det inte alls på grund av sprickbildningar och för höga vibrationer. Lösningen blev att såga sig fram i bergmassorna vilket ledde till förseningar på ungefär ett halvår och därmed ökade kostnader, säger Cecilia Brännvall, projektchef vid Statens fastighetsverk.

För att få plats med teknikrummen har Statens fastighetsverk, utöver att ta bort ca 5 300 kubikmeter sten, höjt golvet i ljusgårdarna. Samtidigt har golvet i Kyrksalen, den stora mittsalen som förbinder ljusgårdarna, fått sänkt golv. Resultatet har blivit ett sammanhängande entréplan och att en ny rörlighet mellan rummen skapats.

Ett av renoveringens mest iögonfallande resultat, oavsett var du befinner dig i byggnaden, är ljuset från tidigare igensatta fönster. 331 stycken har öppnats upp och renoverats. Det ger en genomsiktlighet och en ny kontakt med stad och vattn samtidigt som orienteringen i byggnaden underlättats. Andra tydliga förändringar är att flera utställningssalar fått mer volym efter att tillfälliga innerväggar rivits och så färgsättningen förstås, mycket forskning och arbete har lagts ner på att hitta kulörerna.

Lördagen den 13 oktober öppnar museet för allmänheten. Då kommer ett invigningstal hållas av överintendent Susanna Pettersson, kulturminister Alice Bah Kuhnke, samt invigning med bandklippning av HM Konungen i närvaro av HM Drottningen, HKH Kronprinsessan och HKH Prins Daniel.

Projektfakta
Kostnader: Budgetramen för renovering och ombyggnad av Nationalmuseum är 1,255 miljarder kronor inklusive budgetreserv och index. Det återstår markarbeten och injusteringar som ännu inte är medräknade, men kostnaden för projektet håller sig inom budgetramen.

Huvudkonsulter:
Byggprojektledning: Cowi/Projektbyrån AB
Arkitekt: Wingårdhs arkitekter AB i samarbete med Wikerstål arkitekter
VVS: Bengt Dahlgren Stockholm AB
El: HJR Projektel AB
Konstruktion: Sweco Structures AB
Landskap: Andersson-Jönsson Landskapsarkitekter AB
Antikvarie: AIX genom Johan Rittsél
Konservator: Stockholms målerikonservering
Miljösamordnare: BKIND konsult AB
Kontrollansvar enligt PBL: Sweco management AB
Generalentreprenör: Skanska AB

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]