[ Annons ]

Publicerat 12 november, 2019

Renovering – blir modell för EU

Renoveringen av miljonprogrammet i Linero i Lund ska stå modell för hela EU. Detta tack vare projektet Cityfied som ska demonstrera innovativa och kostnadseffektiva lösningar för att energieffektivisera äldre bostadsområden.

Att renovera 681 ganska nedgångna miljonprogramslägenheter från 1972 kräver rejäl planering och många möten. Och när det ska samordnas med liknande projekt i Laguna de Duero i Spanien och Soma i Turkiet (de andra två demonstrationssajterna i projektet) blir det ännu lite mer.

[ Annons ]

– Vi hade stormöten där vi sågs antingen i Spanien, Turkiet eller Lund för att gå igenom de olika projekten. Det var många rapporter som skulle författas, ofta ihop med aktörer i de andra länderna. Det var också värdefullt att vi hade ett samarbete med Kraftringen och IVL, berättar Fredrik Altin, byggprojektledare på fastighetsägaren LKF.

De totala investeringarna i Cityfied är på 48,6 miljoner euro varav 27 miljoner är bidrag från EU. 5,5 miljoner euro har gått till den svenska delen. Elva städer, i Sverige Värmdö och Huddinge kommun, har följt projektet med målet att tillämpa lösningarna i egna bostadsområden. Ytterligare runt 40 städer ingår i projektets nätverk.

Cityfied var ett femårigt EU-projekt som startade i april 2014. Själva projekten har nu avslutats, men tanken är att erfarenheterna kring innovativa och kostnadseffektiva lösningar ska spridas vidare till andra städer.

Även om det inneburit en del merarbete tycker Fredrik Altin att Cityfied tillfört en hel del matnyttigt till det egna projektet i Lund.

– Viktigaste är nog de erfarenheter vi gjorde i själva kalkylen. Projektet innebar att det lades ett stort fokus på vad som verkligen ger resultat och effekt. Så det blev ett väldigt välplanerat projekt.

FÖNSTERKOLL
Vid en fasadrenovering är det rationellt att även se över fönstren. Ett senare fönsterbyte kan skada den nya fina putsen. Inte minst är det viktigt om man ska tilläggsisolera. Det kan ge ett spöklikt utseende om fönstren hamnar längre in i huskroppen i relation till fasaden. Gör man det samtidigt är det möjligt att flytta ut fönstren.

Han tar fönsterrenoveringen som ett exempel. En åtgärd som betydde mycket för slut-resultatet.

– Men där var det viktigt att räkna på hur långt vi skulle gå. Det är ju lätt att tänka att man ska välja fönster med det bästa u-värdet. Men det gäller att hitta balansen gentemot allt det andra man också ska göra. Man kan sätta in ett fönster med det allra bästa u-värdet, men så läcker det ändå energi någon annanstans. Då hade man kanske kunnat satsa de pengarna på någon annan energiåtgärd som gett betydligt mer, säger Fredrik Altin.

Den stora renoveringen var planerad långt innan EU-projektet tillkom. Redan 2003 bestämde sig Fastighetsägaren LKF för att satsa i området. I och med att Lunds kommun några år senare tog fram en ny detaljplan öppnades möjligheten att ta ett helhetsgrepp genom att förtäta och förstärka centrum och skapa fler naturliga mötesplatser.

Tidigare var samtliga fastigheter kopplade till en och samma undercentral. Men de långa kulvertarna innebar stora värmeförluster samtidigt som det var svårt att reglera värmen mellan fastigheterna. Med sex nya undercentraler minskar kulvertförlusterna med cirka 350 MWh per år. Upphandlingen av dessa skedde på vanligt svenskt maner. Men kanske görs det på annat vis nästa gång.

NYA KANALER
F-ventilation (förstärkt frånluft) är vanlig i många hus. Men den är känslig. Ett öppet fönster eller en stängd ventil kan påverka hela systemet. FTX: från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning ger ett bättre inomhusklimat. Numera går det ofta att hitta kostnadseffektiva alternativ för nya inluftskanaler.

– Spanjorerna har ett koncept som jag inte tror är så vanligt i Sverige. Det går ut på att de som bor i huset får betala samma värmekostnad som tidigare under en period på runt 15 år. Leverantören får sen betalt genom den framtida energibesparingen. Ju bättre prestanda de levererar, desto mer betalt, säger Fredrik Altin.

På LKF fastigheter såg man inga möjligheter att göra några kraftiga höjningar. I snitt har hyrorna ökat med 11–13 procent.

– Med tanke på allt det vi gjorde är det väldigt lågt. Men vi får ihop investeringarna tack vare den stora energibesparingen, säger Fredrik Altin.

FLER ÅTGÄRDER I LINERO

• Installation av styrsystemet Noda som använder väderprognoser och andra data för att kunna sänka temperaturen i lägenheterna med bibehållen komfort.

• För att ytterligare minska andelen köpt energi, vilket var fokus i Cityfied, installerades luftvärmepumpar i anslutning till fjärrvärmeundercentralerna. I den fortsatta renoveringen av nästa kvarter satsar dock fastighetsägaren på fler solceller istället.

• Individuell mätning och debitering av varmvatten har enligt LKF Fastigheter gett god effekt.

• 1 000 kvadratmeter solceller har installerats. Cirka 20 procent av fastighetselen täcks av solcellerna. Cirka 60 procent av den producerade elen exporteras.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]