[ Annons ]

Är relining lösningen för de stora renoveringsbehoven i fastighetsbeståndet? Eller finns det fortfarande frågetecken som behöver rätas ut? Detta diskuteras på Fastighetstidningens paneldebatt om relining på Fastighetsmässan i Stockholm. Här finns också möjlighet att ställa frågor om de egna rören.
Publicerat 4 mars, 2013

”Reliningbranschen har mognat”

Är relining lösningen för de stora renoveringsbehoven i fastighetsbeståndet? Eller finns det fortfarande frågetecken som behöver rätas ut? Detta diskuteras på Fastighetstidningens paneldebatt om relining på Fastighetsmässan i Stockholm. Här finns också möjlighet att ställa frågor om de egna rören.

På Fastighetsmässan för snart två år sedan presenterade Tord af Klintberg de första delresultaten från den stora reliningundersökningen, som initierats av Fastighetsägarna och Sabo. Salen var full till bristningsgränsen. Det alla ville veta: håller det?

[ Annons ]

Svaret presenterades ett par månader senare i en omfattande rapport: Ja, det håller. Men Fastighets-ägarnas miljöchef Yogesh Kumar menar att, rapportens goda resultat till trots, det återstår många frågetecken att räta ut. Ett bra intiativ, menar Yogesh Kumar, är det nationella kvalitetsprogram som BRiF tagit fram tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. De reliningföretag  som är anslutna till branschföreningen ska genomgå en tredjepartskontroll. De som håller måttet får ett certifikat kallat BRiF 3Q.
– Det är efterfrågat bland våra kunder och fler och fler anger BRiF 3Q som ett kvalitetskrav i sina upphandlingar säger Peter Halling, ordförande i branschföreningen.

Men Yogesh Kumar ser gärna att man går ett steg längre.
– Rapporten visade hur viktigt själva hantverket är för ett lyckat resultat. Så vi skulle tycka att det var ännu bättre med någon slags per-sonlig certifiering.

Reliningrapporten ska alltså inte tolkas som att det bara är att köra på. Inte minst finns det viktiga material-aspekter som ytterligare behöver redas ut.
– Just nu forskar en doktorand vidare kring detta tack vare att KTH tillsammans med Swerea Kimab beviljats forskningsmedel, säger Tord af Klintberg. Arbetet leds av Stefanie Römhild, forskare på Swerea Kimab.

Reliningrapporten betonade vikten av att de relinade rören granskas av en opartisk besiktningsman.
– Det kostar en del, men det är mycket värt. Men problemet är att det än så länge finns så få sakkunniga, konstaterar Yogesh Kumar.

En av få konsulter med kompetens på området är Per-Erik Halvarsson.
– Det märks att branschen mognat. Det är betydligt färre lycksökare än för några år sedan.

Men Per-Erik Halvarsson stöter fortfarande på brister. Men det kan vara problematiskt att  kräva entreprenören på åtgärder.
– Det finns fortfarande inga kriterier för hur renoveringar ska gå till och vad man som beställare kan förvänta sig, säger  Per-Erik Halvarsson.

En nyhet på det området är att Fastighetsägarna i samarbete med Sabo sedan några veckor kan erbjuda sina medlemmar ett digert underlag för upphandling av relining.
– Vi har gjort det mot bakgrund att det i reliningsföretagens egna kontrakt finns en massa finstilt. Vi har tagit fram ett underlag utifrån våra medlemmars intressen, säger Yogesh Kumar.

Per-Erik Halvarsson var också en av de första företrädarna i branschen som trädde fram i media och talade om att det måste ställas tuffare krav.

Debatten har stundtals varit hätsk, men nödvändig. Dessförinnan handlade det enbart om för eller emot. Den traditionella VVS-branschen ville från början inte alls befatta sig med relining.
– Jag tror att i framtiden så kommer det att bli samarbeten mellan relining- och vvs-företagen. Vissa rördelar som är lätta att komma åt byts, det andra relinas. Det är bra att polariseringen mellan de olika branscherna lugnat ner sig efter utredningen, säger Yogesh Kumar.

Debatt på mässan!

Missa i nte paneldebatten om relining på mässan. Debatten leds av Anders Borg, vd Intellecta Corporate och Erik Hörnkvist, Fastighetstidningen.

Onsdag 20 mars på mässcenen kl. 13.00 Läs mer på www.easyfairs.se.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]