Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 15 oktober, 2019

Rekrytera fördomsfritt

Målet med all rekrytering är att få rätt person på rätt plats och att alla ges samma chans att visa sina kvalifikationer. Det menar Susanne Svensson, förhandlare, rådgivare och HR-konsult på Fastigo.

Vägen dit är snårig, men med en strukturerad rekryteringsprocess ökar chanserna att lyckas.

[ Annons ]

Frågan om diskriminering vid rekrytering är komplex. Det kan finnas outtalade normer, attityder och strukturer i organisationen som gör att arbetssökande väljs bort på oklara grunder.

Börja med att gå igenom kravprofilen. Definiera vilka arbetsuppgifter som ingår i tjänsten för att tydliggöra vilka kompetenser som krävs. Se till att det inte finns omotiverade krav, till exempel behövs krav på perfekt svenska, åldersgräns eller körkort. Använd kravprofilen under hela rekryteringsprocessen.

Huvudregeln bör vara att utannonsera lediga tjänster, både internt och externt samt undvika att rekrytera via personliga nätverk.

När det är dags att göra urvalet av ansökningarna gäller det att vara systematisk och konsekvent. Det viktiga är att de sökandes meriter mäts mot de kriterier som definierats i kravprofilen. Den metodik som används vid urval av sökande bör dokumenteras och gälla alla för att undvika diskriminering.

Intervjuerna måste genomföras strukturerat. Bestäm utifrån kravprofilen vilka ämnen som ska tas upp under intervjun och formulera i förväg de frågor som ska ställas. Se till att ställa frågor som har relevans för arbetet och att frågorna är sakliga. Ställ samma frågor till alla sökande. Undvik frågor om exempelvis graviditet, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning om det inte har någon betydelse för den sökandes förmåga att utföra arbetsuppgifterna.

Tillsätt gärna en rekryteringsgrupp för att få en heltäckande och saklig bild av de sökande. Ta gärna tid att diskutera era synpunkter om de sökande och jämför sakligt.

Även referenstagning ska ske strukturerat. Det som har framkommit under intervjun ska stämmas av med referenten. Det är även ett tillfälle att få mer information om den sökandes tidigare arbetsprestation och personliga egenskaper.

Susanne Svensson
Förhandlare och rådgivare, HR-konsult, Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]